En stadig økning i strømpriser kombinert med avvikling av hjemmekontorløsningen kan resultere i store utgifter for din bedrift. Her finner du gode tips til hvordan du kan redusere strømkostnad og energiforbruk, uten at det går på bekostning av komfort og effektivitet på arbeidsplassen.

De siste månedene har flere privatpersoner tatt grep for å redusere energiforbruk i deres hjem. Som bedrift har du ikke samme mulighet til å legge forbruket til timene med lavest strømkostnad, og samtidig ser vi at nettleien – sammen med effektleddet mot bedrifter – forårsaker høye totale strømkostnader.

Det er imidlertid flere måter å spare energiforbruket til din bedrift, og her skal vi gå gjennom noen av de enkleste måtene du kan redusere strømregningen din neste måned.

Energimålingssystem – få oversikt over topper og reduser effektleddet

I noen perioder koster strømmen mer, og i noen perioder bruker vi mer strøm enn andre. Dersom du har et system som kontrollerer forbruket deres kan dere hente ut informasjon om hvordan dette påvirkes av pristoppene.

Et jevnt forbruk er ofte billigere enn de med økninger og begrensninger. For de fleste bedrifter er kjernetiden ofte en forbrukstopp, ettersom alle de ansatte er på jobb. Høyt forbruk i korte perioder kalles ofte for effekttopper. Det er akkurat disse du bør prøve å forhindre.

Ved å installere et styringssystem for din bedrift, vil du enkelt kunne observere tidspunkter der det forekommer effekttopper. De aller fleste toppene vil kunne unngås, gjennom å være bevisst i de tidsrommene det gjelder.

Kartlegg gjerne handlinger og aktiviteter som krever mer energi enn andre, og vær bevisst på hvilke tidsrom disse finner sted. Deretter kan du undersøke mulighetene for å flytte på disse, eller gjennomføre strømsparende tiltak i denne perioden.

Reduksjon av oppvarming utenom kjernetid

Det er lite behov for å ha et varmt kontor når ingen er der for å nyte denne varmen. Derfor kan en reduksjon av varmen gjennom natten – og i helger og ferier – være en enkel måte å redusere energiforbruket, uten at det går utover komforten i arbeidstiden.

Med unntak av bedrifter som har ansatte på skiftordninger, kan alle med fordel skru ned oppvarming i lokalene i tidsperioder der ingen oppholder seg i disse. Produksjon av varme krever mye energi, og dette forbruket kan enkelt reduseres uten at det går på kompromiss med komforten.

Det er flere måter du kan innføre en reduksjon i oppvarmingen på, men den enkleste er å sette opp et smart styringssystem der du kan regulere flere av energibærerne. I mange eldre bygninger kan oppvarmingen også styres fra en hovedsentral som driftsansvarlig har tilgang til. Dermed kan dette også avtales, uten at det er nødvendig med nye installeringer.

Bevegelsessensor for belysning

Belysning av lokale er alltid nødvendig, men det er kanskje ikke like nødvendig å belyse møterommet etter mandagsmøtet er over? Ved å installere bevegelsessensorer i alle rom, kan du enkelt begrense energiforbruket ditt.

Flere ulike produksjonslokaler kan være avhengig av at lyskildene er påslått gjennom hele arbeidsdagen, men kan fortsatt ha god nytte av bevegelsessensorer i rom som er tilknyttet hovedlokalet. Det er ikke nødvendig å montere de i alle rom, og du kan enkelt få en pakke som passer dine behov.

I større kontorlokaler eller produksjonslokaler, kan lyskilder med manuell styring ofte føre til at lys blir stående på hele dagen, fremfor at de slukkes når området ikke er i bruk. Dette fører ofte til store og unødvendige strømutgifter, og er ikke minst en enkel måte å optimalisere energiforbruket i bygget.

For borettslag og sameier, kan dette være en svært god ide. Trappeoppganger og fellesområder er noe som sjeldent er i bruk over lang tid av gangen. Belysning av disse områdene er ofte kun et behov dersom det ikke finnes kilder til vanlig dagslys, og kan dermed også reguleres ved en sensor som registrerer dette og slår seg på når dagslyset forsvinner.

Kartlegg forbedringsområder og iverksett tiltak

Som tidligere nevnt er det mye som kan hentes fra en bevisstgjøring på både forbruk og behov. Det anbefales på det sterkeste å kartlegge nåsituasjonen for bedriften eller bygget du styrer, for å få en oversikt over hva forbruket ditt ligger på i dag.

Deretter er det verdifullt å iverksette energisparende tiltak der dette er mulig. Kanskje du har mulighet til å installere solcellepaneler eller produsere og gjenbruke noe energi på egenhånd?

En stor nyhet fra Enova ble lansert i starten av februar og skal bidra til å øke bevisstheten rundt bærekraftighet og energiforbruk hos borettslag og boligsameier. Enova gir nå borettslag og boligsameier mulighet til å motta kartleggingsstøtte.

Enkelt forklart er dette en støtte som skal bidra til at borettslag og boligsameier får en samlet oversikt over mulige tiltak som kan redusere energibehov, effektbehov og klimagassutslipp. Det skal også kartlegges eventuelle muligheter for lokal energiproduksjon som installering av varmepumper eller solenergi i selve bygget.

Ønsker du mer informasjon om kartleggingsstøtten fra Enova, har vi skrevet en sak om dette. Den finner du her!

Et tverrfaglig team med spesialister

Kontakt oss i Energihuset dersom du har spørsmål rundt strømsparing, energiforbruk eller ønsker en energikartlegging av din bedrift. Ettersom vi er et tverrfaglig rådgivningsfirma får du spisskompetanse innen bærekraft, energiforbruk, miljø, energieffektivisering og fornybare energikilder i samme pakke.

Våre spesialister har lang erfaring fra et bredt utvalg av bransjer og selskaper, noe som gjør det enkelt å imøtekomme dine behov og ønsker. Vi gjennomfører grundige analyser i oppstartsfasen, og baserer resten av løsningen på dette. Derfor er alle våre løsninger skreddersydde til deres behov.

En stadig økning i strømpriser kombinert med avvikling av hjemmekontorløsningen kan resultere i store utgifter for din bedrift. Her finner du gode tips til hvordan du kan redusere strømkostnad og energiforbruk, uten at det går på bekostning av komfort og effektivitet på arbeidsplassen.

De siste månedene har flere privatpersoner tatt grep for å redusere energiforbruk i deres hjem. Som bedrift har du ikke samme mulighet til å legge forbruket til timene med lavest strømkostnad, og samtidig ser vi at nettleien – sammen med effektleddet mot bedrifter – forårsaker høye totale strømkostnader.

Det er imidlertid flere måter å spare energiforbruket til din bedrift, og her skal vi gå gjennom noen av de enkleste måtene du kan redusere strømregningen din neste måned.

Energimålingssystem – få oversikt over topper og reduser effektleddet

I noen perioder koster strømmen mer, og i noen perioder bruker vi mer strøm enn andre. Dersom du har et system som kontrollerer forbruket deres kan dere hente ut informasjon om hvordan dette påvirkes av pristoppene.

Et jevnt forbruk er ofte billigere enn de med økninger og begrensninger. For de fleste bedrifter er kjernetiden ofte en forbrukstopp, ettersom alle de ansatte er på jobb. Høyt forbruk i korte perioder kalles ofte for effekttopper. Det er akkurat disse du bør prøve å forhindre.

Ved å installere et styringssystem for din bedrift, vil du enkelt kunne observere tidspunkter der det forekommer effekttopper. De aller fleste toppene vil kunne unngås, gjennom å være bevisst i de tidsrommene det gjelder.

Kartlegg gjerne handlinger og aktiviteter som krever mer energi enn andre, og vær bevisst på hvilke tidsrom disse finner sted. Deretter kan du undersøke mulighetene for å flytte på disse, eller gjennomføre strømsparende tiltak i denne perioden.

Reduksjon av oppvarming utenom kjernetid

Det er lite behov for å ha et varmt kontor når ingen er der for å nyte denne varmen. Derfor kan en reduksjon av varmen gjennom natten – og i helger og ferier – være en enkel måte å redusere energiforbruket, uten at det går utover komforten i arbeidstiden.

Med unntak av bedrifter som har ansatte på skiftordninger, kan alle med fordel skru ned oppvarming i lokalene i tidsperioder der ingen oppholder seg i disse. Produksjon av varme krever mye energi, og dette forbruket kan enkelt reduseres uten at det går på kompromiss med komforten.

Det er flere måter du kan innføre en reduksjon i oppvarmingen på, men den enkleste er å sette opp et smart styringssystem der du kan regulere flere av energibærerne. I mange eldre bygninger kan oppvarmingen også styres fra en hovedsentral som driftsansvarlig har tilgang til. Dermed kan dette også avtales, uten at det er nødvendig med nye installeringer.

Bevegelsessensor for belysning

Belysning av lokale er alltid nødvendig, men det er kanskje ikke like nødvendig å belyse møterommet etter mandagsmøtet er over? Ved å installere bevegelsessensorer i alle rom, kan du enkelt begrense energiforbruket ditt.

Flere ulike produksjonslokaler kan være avhengig av at lyskildene er påslått gjennom hele arbeidsdagen, men kan fortsatt ha god nytte av bevegelsessensorer i rom som er tilknyttet hovedlokalet. Det er ikke nødvendig å montere de i alle rom, og du kan enkelt få en pakke som passer dine behov.

I større kontorlokaler eller produksjonslokaler, kan lyskilder med manuell styring ofte føre til at lys blir stående på hele dagen, fremfor at de slukkes når området ikke er i bruk. Dette fører ofte til store og unødvendige strømutgifter, og er ikke minst en enkel måte å optimalisere energiforbruket i bygget.

For borettslag og sameier, kan dette være en svært god ide. Trappeoppganger og fellesområder er noe som sjeldent er i bruk over lang tid av gangen. Belysning av disse områdene er ofte kun et behov dersom det ikke finnes kilder til vanlig dagslys, og kan dermed også reguleres ved en sensor som registrerer dette og slår seg på når dagslyset forsvinner.

Kartlegg forbedringsområder og iverksett tiltak

Som tidligere nevnt er det mye som kan hentes fra en bevisstgjøring på både forbruk og behov. Det anbefales på det sterkeste å kartlegge nåsituasjonen for bedriften eller bygget du styrer, for å få en oversikt over hva forbruket ditt ligger på i dag.

Deretter er det verdifullt å iverksette energisparende tiltak der dette er mulig. Kanskje du har mulighet til å installere solcellepaneler eller produsere og gjenbruke noe energi på egenhånd?

En stor nyhet fra Enova ble lansert i starten av februar og skal bidra til å øke bevisstheten rundt bærekraftighet og energiforbruk hos borettslag og boligsameier. Enova gir nå borettslag og boligsameier mulighet til å motta kartleggingsstøtte.

Enkelt forklart er dette en støtte som skal bidra til at borettslag og boligsameier får en samlet oversikt over mulige tiltak som kan redusere energibehov, effektbehov og klimagassutslipp. Det skal også kartlegges eventuelle muligheter for lokal energiproduksjon som installering av varmepumper eller solenergi i selve bygget.

Ønsker du mer informasjon om kartleggingsstøtten fra Enova, har vi skrevet en sak om dette. Den finner du her!

Et tverrfaglig team med spesialister

Kontakt oss i Energihuset dersom du har spørsmål rundt strømsparing, energiforbruk eller ønsker en energikartlegging av din bedrift. Ettersom vi er et tverrfaglig rådgivningsfirma får du spisskompetanse innen bærekraft, energiforbruk, miljø, energieffektivisering og fornybare energikilder i samme pakke.

Våre spesialister har lang erfaring fra et bredt utvalg av bransjer og selskaper, noe som gjør det enkelt å imøtekomme dine behov og ønsker. Vi gjennomfører grundige analyser i oppstartsfasen, og baserer resten av løsningen på dette. Derfor er alle våre løsninger skreddersydde til deres behov.

En stadig økning i strømpriser kombinert med avvikling av hjemmekontorløsningen kan resultere i store utgifter for din bedrift. Her finner du gode tips til hvordan du kan redusere strømkostnad og energiforbruk, uten at det går på bekostning av komfort og effektivitet på arbeidsplassen.

De siste månedene har flere privatpersoner tatt grep for å redusere energiforbruk i deres hjem. Som bedrift har du ikke samme mulighet til å legge forbruket til timene med lavest strømkostnad, og samtidig ser vi at nettleien – sammen med effektleddet mot bedrifter – forårsaker høye totale strømkostnader.

Det er imidlertid flere måter å spare energiforbruket til din bedrift, og her skal vi gå gjennom noen av de enkleste måtene du kan redusere strømregningen din neste måned.

Energimålingssystem – få oversikt over topper og reduser effektleddet

I noen perioder koster strømmen mer, og i noen perioder bruker vi mer strøm enn andre. Dersom du har et system som kontrollerer forbruket deres kan dere hente ut informasjon om hvordan dette påvirkes av pristoppene.

Et jevnt forbruk er ofte billigere enn de med økninger og begrensninger. For de fleste bedrifter er kjernetiden ofte en forbrukstopp, ettersom alle de ansatte er på jobb. Høyt forbruk i korte perioder kalles ofte for effekttopper. Det er akkurat disse du bør prøve å forhindre.

Ved å installere et styringssystem for din bedrift, vil du enkelt kunne observere tidspunkter der det forekommer effekttopper. De aller fleste toppene vil kunne unngås, gjennom å være bevisst i de tidsrommene det gjelder.

Kartlegg gjerne handlinger og aktiviteter som krever mer energi enn andre, og vær bevisst på hvilke tidsrom disse finner sted. Deretter kan du undersøke mulighetene for å flytte på disse, eller gjennomføre strømsparende tiltak i denne perioden.

Reduksjon av oppvarming utenom kjernetid

Det er lite behov for å ha et varmt kontor når ingen er der for å nyte denne varmen. Derfor kan en reduksjon av varmen gjennom natten – og i helger og ferier – være en enkel måte å redusere energiforbruket, uten at det går utover komforten i arbeidstiden.

Med unntak av bedrifter som har ansatte på skiftordninger, kan alle med fordel skru ned oppvarming i lokalene i tidsperioder der ingen oppholder seg i disse. Produksjon av varme krever mye energi, og dette forbruket kan enkelt reduseres uten at det går på kompromiss med komforten.

Det er flere måter du kan innføre en reduksjon i oppvarmingen på, men den enkleste er å sette opp et smart styringssystem der du kan regulere flere av energibærerne. I mange eldre bygninger kan oppvarmingen også styres fra en hovedsentral som driftsansvarlig har tilgang til. Dermed kan dette også avtales, uten at det er nødvendig med nye installeringer.

Bevegelsessensor for belysning

Belysning av lokale er alltid nødvendig, men det er kanskje ikke like nødvendig å belyse møterommet etter mandagsmøtet er over? Ved å installere bevegelsessensorer i alle rom, kan du enkelt begrense energiforbruket ditt.

Flere ulike produksjonslokaler kan være avhengig av at lyskildene er påslått gjennom hele arbeidsdagen, men kan fortsatt ha god nytte av bevegelsessensorer i rom som er tilknyttet hovedlokalet. Det er ikke nødvendig å montere de i alle rom, og du kan enkelt få en pakke som passer dine behov.

I større kontorlokaler eller produksjonslokaler, kan lyskilder med manuell styring ofte føre til at lys blir stående på hele dagen, fremfor at de slukkes når området ikke er i bruk. Dette fører ofte til store og unødvendige strømutgifter, og er ikke minst en enkel måte å optimalisere energiforbruket i bygget.

For borettslag og sameier, kan dette være en svært god ide. Trappeoppganger og fellesområder er noe som sjeldent er i bruk over lang tid av gangen. Belysning av disse områdene er ofte kun et behov dersom det ikke finnes kilder til vanlig dagslys, og kan dermed også reguleres ved en sensor som registrerer dette og slår seg på når dagslyset forsvinner.

Kartlegg forbedringsområder og iverksett tiltak

Som tidligere nevnt er det mye som kan hentes fra en bevisstgjøring på både forbruk og behov. Det anbefales på det sterkeste å kartlegge nåsituasjonen for bedriften eller bygget du styrer, for å få en oversikt over hva forbruket ditt ligger på i dag.

Deretter er det verdifullt å iverksette energisparende tiltak der dette er mulig. Kanskje du har mulighet til å installere solcellepaneler eller produsere og gjenbruke noe energi på egenhånd?

En stor nyhet fra Enova ble lansert i starten av februar og skal bidra til å øke bevisstheten rundt bærekraftighet og energiforbruk hos borettslag og boligsameier. Enova gir nå borettslag og boligsameier mulighet til å motta kartleggingsstøtte.

Enkelt forklart er dette en støtte som skal bidra til at borettslag og boligsameier får en samlet oversikt over mulige tiltak som kan redusere energibehov, effektbehov og klimagassutslipp. Det skal også kartlegges eventuelle muligheter for lokal energiproduksjon som installering av varmepumper eller solenergi i selve bygget.

Ønsker du mer informasjon om kartleggingsstøtten fra Enova, har vi skrevet en sak om dette. Den finner du her!

Et tverrfaglig team med spesialister

Kontakt oss i Energihuset dersom du har spørsmål rundt strømsparing, energiforbruk eller ønsker en energikartlegging av din bedrift. Ettersom vi er et tverrfaglig rådgivningsfirma får du spisskompetanse innen bærekraft, energiforbruk, miljø, energieffektivisering og fornybare energikilder i samme pakke.

Våre spesialister har lang erfaring fra et bredt utvalg av bransjer og selskaper, noe som gjør det enkelt å imøtekomme dine behov og ønsker. Vi gjennomfører grundige analyser i oppstartsfasen, og baserer resten av løsningen på dette. Derfor er alle våre løsninger skreddersydde til deres behov.

Kontakt oss

Ta kontakt for en uforpliktende samtale rundt Klima, Energi og Bærekraft

Opplysningene du gir oss via dette kontaktskjemaet vil kun bli brukt til å besvare din henvendelse.

Redusere energikostnadene?

Redusere energikostnadene?

Ønsker du hjelp med energioptimalisering, redusering av energikostnadene eller ønsker du en grønnere profil? Ta kontakt med oss for en uformell prat.

Ønsker du hjelp med energioptimalisering, redusering av energikostnadene eller ønsker du en grønnere profil? Ta kontakt med oss for en uformell prat

Redusere energikostnadene?

Ønsker du hjelp med energioptimalisering, redusering av energikostnadene eller ønsker du en grønnere profil? Ta kontakt med oss for en uformell prat