Solceller konverterer energien i solstråler til elektrisitet ved hjelp av den fotovoltaiske effekten. Et solcellepanel er satt sammen av flere solceller, og flere paneler som er koblet sammen utgjør et solcelleanlegg. Solceller kan benyttes direkte på bygg, i større solcelleparker for elektrisitetsproduksjon eller som strømkilde der det ikke er kraftnett.

Hva er ditt formål og hvorfor vurderer du solcelleanlegg? Hvor mye energi kan et solcelleanlegg produsere på din bygningskropp? Hvordan er solforholdene der ditt bygg er lokalisert? Hvordan passer solcelleanleggets produksjonskurve opp mot ditt byggs forbruksprofil?

Det er mange spørsmål å hensynta når man skal vurdere solcelleanlegg. Derfor kan det være lurt å snakke med uavhengige eksperter som kan gi deg ærlige svar på hvor lønnsomt en solcelleinstallasjon vil være for nettopp ditt bygg.

Et solcelleanlegg defineres gjerne ut fra solcelleanleggets og byggets kWp. Det er derfor viktig å vite at byggets KWp er riktig og at bygget ikke egentlig bruker langt mer energi enn det burde brukt. Ved å gjennomføre en energianalyse av bygget, vil man få verdifulle svar og nødvendig underlag til å ta en riktig avgjørelse rundt investeringen i et solcelleanlegg.

Produksjonskapasitet vs forbruksprofil

Et solcelleanlegg produserer mest energi i vår- og sommerhalvåret. De fleste bygg derimot forbruker mest strøm i vinterhalvåret. Det å analysere timesverdiene for ditt bygg for å finne ditt eksakte strømforbruk time for time over de siste årene er avgjørende for å kunne beregne kost/nytte ved en solcelleinstallasjon.

Basert på en kost/nytte-analyse av timesforbruket opp mot solproduksjonen, så vil man finne ut hvor stor del av taket det vil være lønnsomt å bygge ut med solcellepaneler. Kanskje har du allikevel et attraktivt tak for solproduksjon, og kanskje kan du leie ut takareal du ellers ikke ville benytte til solproduksjon av profesjonelle aktører, og således kunne tjene penger på takareal du i dag ikke benytter. Tommelfingerregelen er at et solcelleanlegg kan være en lønnsom innvestering dersom man klarer å forbruke all egenprodusert solenergi

4 grunner til at man sparer penger med solceller

 1. Du betaler ikke for strømmen du produserer selv
 2. Du tjener penger på strømmen du ikke bruker
 3. Du betaler ikke nettleie for strømmen du produserer og bruker selv
 4. Strømregningen din påvirkes ikke like mye av politikk, usikre energimarkeder, utenlandskabler og nivåene i vannmagasinene.

Investering eller drift

Installasjon av solcellepanel må sees i sammenheng med de totale energikostnadene og videre når energien benyttes. Det finnes mange finansielle løsninger som muliggjør at investeringer i solcelleanlegg kan gjøres over drift- og ikke investeringsbudsjettene.

Fremtiden er bærekraftig og miljøorientert.

Selv om det er lett å sette søkelys på lønnsomhet og kostnader, er et viktig aspekt med solcellepanel også miljø og bærekraft.

For medarbeidere, leietakere, kunder og leverandører blir det mer og mer tydelig hvor viktig miljøorientert og bærekraftig bedriften er. Når vi nå snakker om bunnlinje er det ikke lenger bare det økonomiske som blir belyst, men også det miljømessige.

Solcellepanel bidrar uten tvil til et mer bærekraftig og miljøvennlig bygg som igjen vil gi en effekt på merkevaren, en sterk miljøprofil vil kunne være med på å løfte bedriftens attraktivitet.

Et tverrfaglig team med spesialister

Kontakt oss i Energihuset dersom du har spørsmål rundt solcelleanlegg, energiforbruk eller ønsker en energikartlegging av din bedrift. Ettersom vi er et tverrfaglig rådgivningsfirma får du spisskompetanse innen bærekraft, energiforbruk, miljø, energieffektivisering og fornybare energikilder i samme pakke.

Våre spesialister har lang erfaring fra et bredt utvalg av bransjer og selskaper, noe som gjør det enkelt å imøtekomme dine behov og ønsker. Vi gjennomfører grundige analyser i oppstartsfasen, og baserer våre løsningen på dette.

Solceller konverterer energien i solstråler til elektrisitet ved hjelp av den fotovoltaiske effekten. Et solcellepanel er satt sammen av flere solceller, og flere paneler som er koblet sammen utgjør et solcelleanlegg. Solceller kan benyttes direkte på bygg, i større solcelleparker for elektrisitetsproduksjon eller som strømkilde der det ikke er kraftnett.

Hva er ditt formål og hvorfor vurderer du solcelleanlegg? Hvor mye energi kan et solcelleanlegg produsere på din bygningskropp? Hvordan er solforholdene der ditt bygg er lokalisert? Hvordan passer solcelleanleggets produksjonskurve opp mot ditt byggs forbruksprofil?

Det er mange spørsmål å hensynta når man skal vurdere solcelleanlegg. Derfor kan det være lurt å snakke med uavhengige eksperter som kan gi deg ærlige svar på hvor lønnsomt en solcelleinstallasjon vil være for nettopp ditt bygg.

Et solcelleanlegg defineres gjerne ut fra solcelleanleggets og byggets kWp. Det er derfor viktig å vite at byggets KWp er riktig og at bygget ikke egentlig bruker langt mer energi enn det burde brukt. Ved å gjennomføre en energianalyse av bygget, vil man få verdifulle svar og nødvendig underlag til å ta en riktig avgjørelse rundt investeringen i et solcelleanlegg.

Produksjonskapasitet vs forbruksprofil

Et solcelleanlegg produserer mest energi i vår- og sommerhalvåret. De fleste bygg derimot forbruker mest strøm i vinterhalvåret. Det å analysere timesverdiene for ditt bygg for å finne ditt eksakte strømforbruk time for time over de siste årene er avgjørende for å kunne beregne kost/nytte ved en solcelleinstallasjon.

Basert på en kost/nytte-analyse av timesforbruket opp mot solproduksjonen, så vil man finne ut hvor stor del av taket det vil være lønnsomt å bygge ut med solcellepaneler. Kanskje har du allikevel et attraktivt tak for solproduksjon, og kanskje kan du leie ut takareal du ellers ikke ville benytte til solproduksjon av profesjonelle aktører, og således kunne tjene penger på takareal du i dag ikke benytter. Tommelfingerregelen er at et solcelleanlegg kan være en lønnsom innvestering dersom man klarer å forbruke all egenprodusert solenergi

4 grunner til at man sparer penger med solceller

 1. Du betaler ikke for strømmen du produserer selv
 2. Du tjener penger på strømmen du ikke bruker
 3. Du betaler ikke nettleie for strømmen du produserer og bruker selv
 4. Strømregningen din påvirkes ikke like mye av politikk, usikre energimarkeder, utenlandskabler og nivåene i vannmagasinene.

Investering eller drift

Installasjon av solcellepanel må sees i sammenheng med de totale energikostnadene og videre når energien benyttes. Det finnes mange finansielle løsninger som muliggjør at investeringer i solcelleanlegg kan gjøres over drift- og ikke investeringsbudsjettene.

Fremtiden er bærekraftig og miljøorientert.

Selv om det er lett å sette søkelys på lønnsomhet og kostnader, er et viktig aspekt med solcellepanel også miljø og bærekraft.

For medarbeidere, leietakere, kunder og leverandører blir det mer og mer tydelig hvor viktig miljøorientert og bærekraftig bedriften er. Når vi nå snakker om bunnlinje er det ikke lenger bare det økonomiske som blir belyst, men også det miljømessige.

Solcellepanel bidrar uten tvil til et mer bærekraftig og miljøvennlig bygg som igjen vil gi en effekt på merkevaren, en sterk miljøprofil vil kunne være med på å løfte bedriftens attraktivitet.

Et tverrfaglig team med spesialister

Kontakt oss i Energihuset dersom du har spørsmål rundt solcelleanlegg, energiforbruk eller ønsker en energikartlegging av din bedrift. Ettersom vi er et tverrfaglig rådgivningsfirma får du spisskompetanse innen bærekraft, energiforbruk, miljø, energieffektivisering og fornybare energikilder i samme pakke.

Våre spesialister har lang erfaring fra et bredt utvalg av bransjer og selskaper, noe som gjør det enkelt å imøtekomme dine behov og ønsker. Vi gjennomfører grundige analyser i oppstartsfasen, og baserer våre løsningen på dette.

Solceller konverterer energien i solstråler til elektrisitet ved hjelp av den fotovoltaiske effekten. Et solcellepanel er satt sammen av flere solceller, og flere paneler som er koblet sammen utgjør et solcelleanlegg. Solceller kan benyttes direkte på bygg, i større solcelleparker for elektrisitetsproduksjon eller som strømkilde der det ikke er kraftnett.

Hva er ditt formål og hvorfor vurderer du solcelleanlegg? Hvor mye energi kan et solcelleanlegg produsere på din bygningskropp? Hvordan er solforholdene der ditt bygg er lokalisert? Hvordan passer solcelleanleggets produksjonskurve opp mot ditt byggs forbruksprofil?

Det er mange spørsmål å hensynta når man skal vurdere solcelleanlegg. Derfor kan det være lurt å snakke med uavhengige eksperter som kan gi deg ærlige svar på hvor lønnsomt en solcelleinstallasjon vil være for nettopp ditt bygg.

Et solcelleanlegg defineres gjerne ut fra solcelleanleggets og byggets kWp. Det er derfor viktig å vite at byggets KWp er riktig og at bygget ikke egentlig bruker langt mer energi enn det burde brukt. Ved å gjennomføre en energianalyse av bygget, vil man få verdifulle svar og nødvendig underlag til å ta en riktig avgjørelse rundt investeringen i et solcelleanlegg.

Produksjonskapasitet vs forbruksprofil

Et solcelleanlegg produserer mest energi i vår- og sommerhalvåret. De fleste bygg derimot forbruker mest strøm i vinterhalvåret. Det å analysere timesverdiene for ditt bygg for å finne ditt eksakte strømforbruk time for time over de siste årene er avgjørende for å kunne beregne kost/nytte ved en solcelleinstallasjon.

Basert på en kost/nytte-analyse av timesforbruket opp mot solproduksjonen, så vil man finne ut hvor stor del av taket det vil være lønnsomt å bygge ut med solcellepaneler. Kanskje har du allikevel et attraktivt tak for solproduksjon, og kanskje kan du leie ut takareal du ellers ikke ville benytte til solproduksjon av profesjonelle aktører, og således kunne tjene penger på takareal du i dag ikke benytter. Tommelfingerregelen er at et solcelleanlegg kan være en lønnsom innvestering dersom man klarer å forbruke all egenprodusert solenergi

4 grunner til at man sparer penger med solceller

 1. Du betaler ikke for strømmen du produserer selv
 2. Du tjener penger på strømmen du ikke bruker
 3. Du betaler ikke nettleie for strømmen du produserer og bruker selv
 4. Strømregningen din påvirkes ikke like mye av politikk, usikre energimarkeder, utenlandskabler og nivåene i vannmagasinene.

Investering eller drift

Installasjon av solcellepanel må sees i sammenheng med de totale energikostnadene og videre når energien benyttes. Det finnes mange finansielle løsninger som muliggjør at investeringer i solcelleanlegg kan gjøres over drift- og ikke investeringsbudsjettene.

Fremtiden er bærekraftig og miljøorientert.

Selv om det er lett å sette søkelys på lønnsomhet og kostnader, er et viktig aspekt med solcellepanel også miljø og bærekraft.

For medarbeidere, leietakere, kunder og leverandører blir det mer og mer tydelig hvor viktig miljøorientert og bærekraftig bedriften er. Når vi nå snakker om bunnlinje er det ikke lenger bare det økonomiske som blir belyst, men også det miljømessige.

Solcellepanel bidrar uten tvil til et mer bærekraftig og miljøvennlig bygg som igjen vil gi en effekt på merkevaren, en sterk miljøprofil vil kunne være med på å løfte bedriftens attraktivitet.

Et tverrfaglig team med spesialister

Kontakt oss i Energihuset dersom du har spørsmål rundt solcelleanlegg, energiforbruk eller ønsker en energikartlegging av din bedrift. Ettersom vi er et tverrfaglig rådgivningsfirma får du spisskompetanse innen bærekraft, energiforbruk, miljø, energieffektivisering og fornybare energikilder i samme pakke.

Våre spesialister har lang erfaring fra et bredt utvalg av bransjer og selskaper, noe som gjør det enkelt å imøtekomme dine behov og ønsker. Vi gjennomfører grundige analyser i oppstartsfasen, og baserer våre løsningen på dette.

Kontakt oss

Ta kontakt for en uforpliktende samtale rundt Klima, Energi og Bærekraft

Opplysningene du gir oss via dette kontaktskjemaet vil kun bli brukt til å besvare din henvendelse.

Redusere energikostnadene?

Redusere energikostnadene?

Ønsker du hjelp med energioptimalisering, redusering av energikostnadene eller ønsker du en grønnere profil? Ta kontakt med oss for en uformell prat.

Ønsker du hjelp med energioptimalisering, redusering av energikostnadene eller ønsker du en grønnere profil? Ta kontakt med oss for en uformell prat

Redusere energikostnadene?

Ønsker du hjelp med energioptimalisering, redusering av energikostnadene eller ønsker du en grønnere profil? Ta kontakt med oss for en uformell prat