Nettleien er en obligatorisk avgift som betales til nettselskapet som eier og vedlikeholder kraftnettet. Man betaler rett og slett for å få strømmen man bruker fraktet frem til bedriften.

Den nye nettmodellen som blir innført i Norge fra 1. juli 2022 vil medføre endring i nett-tariffering også for en del bedriftskunder. I den nye modellen blir kundene gruppert etter størrelsen på forbruket. Bedriftskunder med et forbruk på under 100 000 kWh per år vil få en type nettleie, mens bedriftskunder som har et forbruk som er større enn 100 000 kWh per år vil få en annen type nettleie.

Nettleia for alle bedriftskunder med forbruk under 100 000 kWh vil bestå av tre ledd. Kapasitetsleddet, energileddet og offentlige avgifter.
En kort forklaring på disse kommer her:

  • Kapasitetsleddet bestemmes av hvor mye strøm du brukte på det meste innenfor en og samme klokketime. (((Den høyeste timesverdien regnes ut som snittet av de tre timene i måneden (fordelt på tre forskjellige dager) du har brukt mest strøm samtidig.))) Bedriftskunder med forbruk under 100 000 kWh i året skal forholde seg til den samme trappetrinnsmodellen som privat- og husholdningskunder.
  • Energileddet bestemmes av hvor mye strøm bedriften bruker totalt (antall kWh totalt i måneden), og når kunden bruker strømmen. Energileddet er rabattert mellom klokken 22.00 og 06.00.
  • Offentlige avgifter som er forbruksavgift og ENOVA-avgift. Her kan det være lurt å sjekke om din virksomhet er berettiget til et fritak fra eller en redusert elavgift. Dette må man i så fall sende inn dokumentasjon på.

For enkelte bedrifter vil denne omleggingen medføre en økning, og for andre virksomheter en reduksjon i nettleie. Virksomheter som bruker strømnettet jevnt, og unngår effekttopper vil komme best ut av endringen. Virksomheter som bruker mye strøm i korte perioder i løpet av en måned, vil komme dårligere ut dersom virksomheten ikke har vesentlige muligheter for å tilpasse strømbruken sin.

Alle bedriftskunder med årlig forbruk over 100 000 kWh vil fra nyttår få en nettleie som består av fire ledd:
Fastledd, effektledd basert på faktisk effektbruk pr måned, energiledd basert på hvor mange kWh som er forbrukt siste måned, samt offentlige avgifter som er forbruksavgift og ENOVA-avgift.

Nettleien er en obligatorisk avgift som betales til nettselskapet som eier og vedlikeholder kraftnettet. Man betaler rett og slett for å få strømmen man bruker fraktet frem til bedriften.

Den nye nettmodellen som blir innført i Norge fra 1. juli 2022 vil medføre endring i nett-tariffering også for en del bedriftskunder. I den nye modellen blir kundene gruppert etter størrelsen på forbruket. Bedriftskunder med et forbruk på under 100 000 kWh per år vil få en type nettleie, mens bedriftskunder som har et forbruk som er større enn 100 000 kWh per år vil få en annen type nettleie.

Nettleia for alle bedriftskunder med forbruk under 100 000 kWh vil bestå av tre ledd. Kapasitetsleddet, energileddet og offentlige avgifter.
En kort forklaring på disse kommer her:

  • Kapasitetsleddet bestemmes av hvor mye strøm du brukte på det meste innenfor en og samme klokketime. (((Den høyeste timesverdien regnes ut som snittet av de tre timene i måneden (fordelt på tre forskjellige dager) du har brukt mest strøm samtidig.))) Bedriftskunder med forbruk under 100 000 kWh i året skal forholde seg til den samme trappetrinnsmodellen som privat- og husholdningskunder.
  • Energileddet bestemmes av hvor mye strøm bedriften bruker totalt (antall kWh totalt i måneden), og når kunden bruker strømmen. Energileddet er rabattert mellom klokken 22.00 og 06.00.
  • Offentlige avgifter som er forbruksavgift og ENOVA-avgift. Her kan det være lurt å sjekke om din virksomhet er berettiget til et fritak fra eller en redusert elavgift. Dette må man i så fall sende inn dokumentasjon på.

For enkelte bedrifter vil denne omleggingen medføre en økning, og for andre virksomheter en reduksjon i nettleie. Virksomheter som bruker strømnettet jevnt, og unngår effekttopper vil komme best ut av endringen. Virksomheter som bruker mye strøm i korte perioder i løpet av en måned, vil komme dårligere ut dersom virksomheten ikke har vesentlige muligheter for å tilpasse strømbruken sin.

Alle bedriftskunder med årlig forbruk over 100 000 kWh vil fra nyttår få en nettleie som består av fire ledd:
Fastledd, effektledd basert på faktisk effektbruk pr måned, energiledd basert på hvor mange kWh som er forbrukt siste måned, samt offentlige avgifter som er forbruksavgift og ENOVA-avgift.

Nettleien er en obligatorisk avgift som betales til nettselskapet som eier og vedlikeholder kraftnettet. Man betaler rett og slett for å få strømmen man bruker fraktet frem til bedriften.

Den nye nettmodellen som blir innført i Norge fra 1. juli 2022 vil medføre endring i nett-tariffering også for en del bedriftskunder. I den nye modellen blir kundene gruppert etter størrelsen på forbruket. Bedriftskunder med et forbruk på under 100 000 kWh per år vil få en type nettleie, mens bedriftskunder som har et forbruk som er større enn 100 000 kWh per år vil få en annen type nettleie.

Nettleia for alle bedriftskunder med forbruk under 100 000 kWh vil bestå av tre ledd. Kapasitetsleddet, energileddet og offentlige avgifter.
En kort forklaring på disse kommer her:

  • Kapasitetsleddet bestemmes av hvor mye strøm du brukte på det meste innenfor en og samme klokketime. (((Den høyeste timesverdien regnes ut som snittet av de tre timene i måneden (fordelt på tre forskjellige dager) du har brukt mest strøm samtidig.))) Bedriftskunder med forbruk under 100 000 kWh i året skal forholde seg til den samme trappetrinnsmodellen som privat- og husholdningskunder.
  • Energileddet bestemmes av hvor mye strøm bedriften bruker totalt (antall kWh totalt i måneden), og når kunden bruker strømmen. Energileddet er rabattert mellom klokken 22.00 og 06.00.
  • Offentlige avgifter som er forbruksavgift og ENOVA-avgift. Her kan det være lurt å sjekke om din virksomhet er berettiget til et fritak fra eller en redusert elavgift. Dette må man i så fall sende inn dokumentasjon på.

For enkelte bedrifter vil denne omleggingen medføre en økning, og for andre virksomheter en reduksjon i nettleie. Virksomheter som bruker strømnettet jevnt, og unngår effekttopper vil komme best ut av endringen. Virksomheter som bruker mye strøm i korte perioder i løpet av en måned, vil komme dårligere ut dersom virksomheten ikke har vesentlige muligheter for å tilpasse strømbruken sin.

Alle bedriftskunder med årlig forbruk over 100 000 kWh vil fra nyttår få en nettleie som består av fire ledd:
Fastledd, effektledd basert på faktisk effektbruk pr måned, energiledd basert på hvor mange kWh som er forbrukt siste måned, samt offentlige avgifter som er forbruksavgift og ENOVA-avgift.

Kontakt oss

Ta kontakt for en uforpliktende samtale rundt Klima, Energi og Bærekraft

Opplysningene du gir oss via dette kontaktskjemaet vil kun bli brukt til å besvare din henvendelse.

Redusere energikostnadene?

Redusere energikostnadene?

Ønsker du hjelp med energioptimalisering, redusering av energikostnadene eller ønsker du en grønnere profil? Ta kontakt med oss for en uformell prat.

Ønsker du hjelp med energioptimalisering, redusering av energikostnadene eller ønsker du en grønnere profil? Ta kontakt med oss for en uformell prat

Redusere energikostnadene?

Ønsker du hjelp med energioptimalisering, redusering av energikostnadene eller ønsker du en grønnere profil? Ta kontakt med oss for en uformell prat