Energikartlegging og -analyse hjelper bedrifter med å optimalisere energiforbruket sitt. De aller fleste bedrifter kan spare inn store summer på å bli mer bevisste på hvordan de bruker energi, og ikke minst dersom de har mulighet til å stå for egen produksjon.

16 september i år presenterte regjeringen endelig sin ordning for strømstøtte og energitilskudd, for bedrifter. For å være kvalifisert til å motta energitilskudd, kreves det at bedriften gjennomfører en energikartlegging av sine lokaler.

Energikartlegging og -analyse bør være en prioritering for alle bedrifter uansett, skal vi tro Henning Andersen som driver Energihuset i Drammen. Han kan fortelle om en hektisk hverdag, nå som strømprisene er så høye som de har vært det siste året.

Planlegg for den reelle fremtiden

Energikartlegging og -analyse er slett ikke en komplisert prosess, og med tanke på hvor mye verdi du kan hente fra en slik gjennomgang, bør det i utgangspunktet være noe alle bedrifter kan prioritere.

I disse tider ønsker mange bedrifter å gjennomføre energikartlegging og – analyse for å kvalifisere til strømstøtte, men Henning Andersen i Energihuset kan fortelle at dette er en kortvarig løsning.

– Vi har i mange år hatt veldig lave strømkostnader, som har gjort at vi har brukt veldig mye energi. Energi er jo en naturressurs som vi mener at må ivaretas i langt større grad enn den blir i dag. Sånn sett kan høye strømpriser være bærekraftig i det lange løp.

Videre forklarer han at både det å spare energi, lære oss å bruke det riktig og ikke minst kartlegge mulighetene for å produsere egen energi er helt avgjørende for fremtiden. Kortvarige løsninger som hjelper bedriftene med å betale de nå svært høye regningene er ikke nok.
– For å sette situasjonen litt på spissen så er strømstøtten litt som å tisse i buksa for å holde seg varm. Det kan definitivt hjelpe deg over den verste kneiken, men det er vel lite sannsynlig at staten ønsker å holde støtten gående for alltid, fortsetter Andersen.

En energianalyse er en enkelt og oversiktlig prosess. Energihuset sender ut en av sine energirådgivere til din bedrift som gjennomgår ditt nåværende forbruk og kartlegger mulige tiltak du kan innføre for å redusere energiforbruket, eller produsere egen energi.

Deretter mottar du en liste over hvilke tiltak du bør iverksette, og ikke minst i hvilken rekkefølge du bør innføre disse i. Dette kan være avgjørende for effekten du merker i reduksjonen av forbruket ditt.

Dersom du ikke ønsker å innføre disse tiltakene står du fritt til å la det ligge etter gjennomført analyse. Ønsker du derimot å sette i gang prosessen, tar du enkelt og greit kontakt med leverandøren du ønsker å bruke på dette arbeidet, og setter i gang.

Langsiktig investering

Situasjonen i dag er at flere bedrifter er nødt til å legge ned driften, permittere eller si opp ansatte eller innføre andre drastiske tiltak. Løsningen kan være langt mindre skummel, skal vi tro Andersen.

– Våre kunder vil erfaringsmessig spare fra 15 til 30 prosent av energiforbruket sitt ved å gjennomføre tiltakene som blir presentert i analysen. Vi har jo faktisk også kunder som har hatt et potensiale til å redusere forbruket med hele 80 prosent, noe som gir en ekstremt god avkastning, men det er selvfølgelig ikke alle som oppnår et så stort potensiale.

Videre påpeker Andersen at han enda ikke har hørt om en bedrift som ikke har fått påvist god reduksjon av forbruket sitt i analysen.

– Alle kan endre på forbruket, og alle endringer vil ha en innvirkning. Når du mottar strømregninger på flere hundre tusen kroner, kan en reduksjon på 20 prosent være til stor hjelp.

Hektiske tider hos Energihuset

Andersen forteller videre at de har kjent på trykket som sakte men sikkert har økt i takt med strømprisene. Selv om Energihuset har gjennomført energikartlegginger og -analyser i en lengre periode, er det tydelig at bedrifter nå virkelig har fått opp øynene for konseptet.

– Vi har hatt en jevn vekst i hele år, en sterk vekst, men det har kanskje intensivert seg de siste ukene siden pressemeldingen kom ut. Nå går det i ett hos oss, og vi ser stadig flere bedrifter som får ekstremt gode resultater, fortsetter Andersen.

Er det en ting han håper at bedriftene forstår, er det at energikartlegging og -analyse samt innføring av de anbefalte tiltakene slett ikke er så komplisert og kostbart som de ofte tror i forkant. Andersen forteller at investeringene ofte er spart inn i løpet av få år, og at leverandørene ofte i tillegg kan tilby gode finansieringsmuligheter slik at det ikke er nødvendig å investere tungt i dag for å spare penger de neste årene.

Enova åpner for søknadsprosessen i forbindelse med strømstøtteordningen medio november, ta kontakt med Energihuset så vil vi hjelpe dere med prosessen, sier Andersen.

Energikartlegging og -analyse hjelper bedrifter med å optimalisere energiforbruket sitt. De aller fleste bedrifter kan spare inn store summer på å bli mer bevisste på hvordan de bruker energi, og ikke minst dersom de har mulighet til å stå for egen produksjon.

16 september i år presenterte regjeringen endelig sin ordning for strømstøtte og energitilskudd, for bedrifter. For å være kvalifisert til å motta energitilskudd, kreves det at bedriften gjennomfører en energikartlegging av sine lokaler.

Energikartlegging og -analyse bør være en prioritering for alle bedrifter uansett, skal vi tro Henning Andersen som driver Energihuset i Drammen. Han kan fortelle om en hektisk hverdag, nå som strømprisene er så høye som de har vært det siste året.

Planlegg for den reelle fremtiden

Energikartlegging og -analyse er slett ikke en komplisert prosess, og med tanke på hvor mye verdi du kan hente fra en slik gjennomgang, bør det i utgangspunktet være noe alle bedrifter kan prioritere.

I disse tider ønsker mange bedrifter å gjennomføre energikartlegging og – analyse for å kvalifisere til strømstøtte, men Henning Andersen i Energihuset kan fortelle at dette er en kortvarig løsning.

– Vi har i mange år hatt veldig lave strømkostnader, som har gjort at vi har brukt veldig mye energi. Energi er jo en naturressurs som vi mener at må ivaretas i langt større grad enn den blir i dag. Sånn sett kan høye strømpriser være bærekraftig i det lange løp.

Videre forklarer han at både det å spare energi, lære oss å bruke det riktig og ikke minst kartlegge mulighetene for å produsere egen energi er helt avgjørende for fremtiden. Kortvarige løsninger som hjelper bedriftene med å betale de nå svært høye regningene er ikke nok.
– For å sette situasjonen litt på spissen så er strømstøtten litt som å tisse i buksa for å holde seg varm. Det kan definitivt hjelpe deg over den verste kneiken, men det er vel lite sannsynlig at staten ønsker å holde støtten gående for alltid, fortsetter Andersen.

En energianalyse er en enkelt og oversiktlig prosess. Energihuset sender ut en av sine energirådgivere til din bedrift som gjennomgår ditt nåværende forbruk og kartlegger mulige tiltak du kan innføre for å redusere energiforbruket, eller produsere egen energi.

Deretter mottar du en liste over hvilke tiltak du bør iverksette, og ikke minst i hvilken rekkefølge du bør innføre disse i. Dette kan være avgjørende for effekten du merker i reduksjonen av forbruket ditt.

Dersom du ikke ønsker å innføre disse tiltakene står du fritt til å la det ligge etter gjennomført analyse. Ønsker du derimot å sette i gang prosessen, tar du enkelt og greit kontakt med leverandøren du ønsker å bruke på dette arbeidet, og setter i gang.

Langsiktig investering

Situasjonen i dag er at flere bedrifter er nødt til å legge ned driften, permittere eller si opp ansatte eller innføre andre drastiske tiltak. Løsningen kan være langt mindre skummel, skal vi tro Andersen.

– Våre kunder vil erfaringsmessig spare fra 15 til 30 prosent av energiforbruket sitt ved å gjennomføre tiltakene som blir presentert i analysen. Vi har jo faktisk også kunder som har hatt et potensiale til å redusere forbruket med hele 80 prosent, noe som gir en ekstremt god avkastning, men det er selvfølgelig ikke alle som oppnår et så stort potensiale.

Videre påpeker Andersen at han enda ikke har hørt om en bedrift som ikke har fått påvist god reduksjon av forbruket sitt i analysen.

– Alle kan endre på forbruket, og alle endringer vil ha en innvirkning. Når du mottar strømregninger på flere hundre tusen kroner, kan en reduksjon på 20 prosent være til stor hjelp.

Hektiske tider hos Energihuset

Andersen forteller videre at de har kjent på trykket som sakte men sikkert har økt i takt med strømprisene. Selv om Energihuset har gjennomført energikartlegginger og -analyser i en lengre periode, er det tydelig at bedrifter nå virkelig har fått opp øynene for konseptet.

– Vi har hatt en jevn vekst i hele år, en sterk vekst, men det har kanskje intensivert seg de siste ukene siden pressemeldingen kom ut. Nå går det i ett hos oss, og vi ser stadig flere bedrifter som får ekstremt gode resultater, fortsetter Andersen.

Er det en ting han håper at bedriftene forstår, er det at energikartlegging og -analyse samt innføring av de anbefalte tiltakene slett ikke er så komplisert og kostbart som de ofte tror i forkant. Andersen forteller at investeringene ofte er spart inn i løpet av få år, og at leverandørene ofte i tillegg kan tilby gode finansieringsmuligheter slik at det ikke er nødvendig å investere tungt i dag for å spare penger de neste årene.

Enova åpner for søknadsprosessen i forbindelse med strømstøtteordningen medio november, ta kontakt med Energihuset så vil vi hjelpe dere med prosessen, sier Andersen.

Energikartlegging og -analyse hjelper bedrifter med å optimalisere energiforbruket sitt. De aller fleste bedrifter kan spare inn store summer på å bli mer bevisste på hvordan de bruker energi, og ikke minst dersom de har mulighet til å stå for egen produksjon.

16 september i år presenterte regjeringen endelig sin ordning for strømstøtte og energitilskudd, for bedrifter. For å være kvalifisert til å motta energitilskudd, kreves det at bedriften gjennomfører en energikartlegging av sine lokaler.

Energikartlegging og -analyse bør være en prioritering for alle bedrifter uansett, skal vi tro Henning Andersen som driver Energihuset i Drammen. Han kan fortelle om en hektisk hverdag, nå som strømprisene er så høye som de har vært det siste året.

Planlegg for den reelle fremtiden

Energikartlegging og -analyse er slett ikke en komplisert prosess, og med tanke på hvor mye verdi du kan hente fra en slik gjennomgang, bør det i utgangspunktet være noe alle bedrifter kan prioritere.

I disse tider ønsker mange bedrifter å gjennomføre energikartlegging og – analyse for å kvalifisere til strømstøtte, men Henning Andersen i Energihuset kan fortelle at dette er en kortvarig løsning.

– Vi har i mange år hatt veldig lave strømkostnader, som har gjort at vi har brukt veldig mye energi. Energi er jo en naturressurs som vi mener at må ivaretas i langt større grad enn den blir i dag. Sånn sett kan høye strømpriser være bærekraftig i det lange løp.

Videre forklarer han at både det å spare energi, lære oss å bruke det riktig og ikke minst kartlegge mulighetene for å produsere egen energi er helt avgjørende for fremtiden. Kortvarige løsninger som hjelper bedriftene med å betale de nå svært høye regningene er ikke nok.
– For å sette situasjonen litt på spissen så er strømstøtten litt som å tisse i buksa for å holde seg varm. Det kan definitivt hjelpe deg over den verste kneiken, men det er vel lite sannsynlig at staten ønsker å holde støtten gående for alltid, fortsetter Andersen.

En energianalyse er en enkelt og oversiktlig prosess. Energihuset sender ut en av sine energirådgivere til din bedrift som gjennomgår ditt nåværende forbruk og kartlegger mulige tiltak du kan innføre for å redusere energiforbruket, eller produsere egen energi.

Deretter mottar du en liste over hvilke tiltak du bør iverksette, og ikke minst i hvilken rekkefølge du bør innføre disse i. Dette kan være avgjørende for effekten du merker i reduksjonen av forbruket ditt.

Dersom du ikke ønsker å innføre disse tiltakene står du fritt til å la det ligge etter gjennomført analyse. Ønsker du derimot å sette i gang prosessen, tar du enkelt og greit kontakt med leverandøren du ønsker å bruke på dette arbeidet, og setter i gang.

Langsiktig investering

Situasjonen i dag er at flere bedrifter er nødt til å legge ned driften, permittere eller si opp ansatte eller innføre andre drastiske tiltak. Løsningen kan være langt mindre skummel, skal vi tro Andersen.

– Våre kunder vil erfaringsmessig spare fra 15 til 30 prosent av energiforbruket sitt ved å gjennomføre tiltakene som blir presentert i analysen. Vi har jo faktisk også kunder som har hatt et potensiale til å redusere forbruket med hele 80 prosent, noe som gir en ekstremt god avkastning, men det er selvfølgelig ikke alle som oppnår et så stort potensiale.

Videre påpeker Andersen at han enda ikke har hørt om en bedrift som ikke har fått påvist god reduksjon av forbruket sitt i analysen.

– Alle kan endre på forbruket, og alle endringer vil ha en innvirkning. Når du mottar strømregninger på flere hundre tusen kroner, kan en reduksjon på 20 prosent være til stor hjelp.

Hektiske tider hos Energihuset

Andersen forteller videre at de har kjent på trykket som sakte men sikkert har økt i takt med strømprisene. Selv om Energihuset har gjennomført energikartlegginger og -analyser i en lengre periode, er det tydelig at bedrifter nå virkelig har fått opp øynene for konseptet.

– Vi har hatt en jevn vekst i hele år, en sterk vekst, men det har kanskje intensivert seg de siste ukene siden pressemeldingen kom ut. Nå går det i ett hos oss, og vi ser stadig flere bedrifter som får ekstremt gode resultater, fortsetter Andersen.

Er det en ting han håper at bedriftene forstår, er det at energikartlegging og -analyse samt innføring av de anbefalte tiltakene slett ikke er så komplisert og kostbart som de ofte tror i forkant. Andersen forteller at investeringene ofte er spart inn i løpet av få år, og at leverandørene ofte i tillegg kan tilby gode finansieringsmuligheter slik at det ikke er nødvendig å investere tungt i dag for å spare penger de neste årene.

Enova åpner for søknadsprosessen i forbindelse med strømstøtteordningen medio november, ta kontakt med Energihuset så vil vi hjelpe dere med prosessen, sier Andersen.

Kontakt oss

Ta kontakt for en uforpliktende samtale rundt Klima, Energi og Bærekraft

Opplysningene du gir oss via dette kontaktskjemaet vil kun bli brukt til å besvare din henvendelse.

Redusere energikostnadene?

Redusere energikostnadene?

Ønsker du hjelp med energioptimalisering, redusering av energikostnadene eller ønsker du en grønnere profil? Ta kontakt med oss for en uformell prat.

Ønsker du hjelp med energioptimalisering, redusering av energikostnadene eller ønsker du en grønnere profil? Ta kontakt med oss for en uformell prat

Redusere energikostnadene?

Ønsker du hjelp med energioptimalisering, redusering av energikostnadene eller ønsker du en grønnere profil? Ta kontakt med oss for en uformell prat