Bedrifts-Norge består i dag av 99 prosent små og mellomstore bedrifter. Det er nå nettopp disse bedriftene som frykter å måtte legge ned sin drift på grunn av de høye strømprisene. Vi stiller med et alternativ for å beholde drivkraften i det norske markedet.

16. september i år, la regjeringen ut nye vedtak for bedrifter som sliter med økonomien etter at strømprisene skjøt i været. Her åpnes det for at bedrifter kan søke om energitilskudd, for å få bukt med høye strømregninger.

Det stilles derimot krav om at bedriften i forkant må investere i en energikartlegging. Gjennom en energikartlegging får du oversikt over hvor bedriften bruker mye energi, hvilke tiltak som kan innføres for å senke energibruken og i hvilken rekkefølge disse tiltakene bør innføres.

Ved å innføre kravet om energikartlegging for at bedriftene skal få utbetalt energitilskudd, håper regjeringen på å legge til rette for et mer energibevisst bedrifts-Norge i årene som kommer.

Trang økonomi gir behov for endringer

Det er mange bedrifter som i dag kjenner på at det økonomiske ikke lenger går opp. Utgiftene øker og inntektene ligger på samme nivå som tidligere. De er nødt til å ta grep, noe som ofte ender med kortvarige økonomiske lettelser, men som ikke egner seg i det lange løp.

Stadig flere bedrifter sier opp sine ansatte, skrur ned produksjonen eller lar innsparinger gå på bekostning av de ansattes komfort i arbeidsdagen. Frem til nå har norske bedrifter følt seg glemt av regjeringen, som hovedsakelig har presentert gode løsninger for privatpersoner fremfor langsiktige løsninger for bedriftene.

Nå har de imidlertid kommet med et alternativ som per nå rommer den mest utsatte andelen av norske bedrifter, og som kan være med å bidra til at ledere slipper gå til oppsigelser og andre drastiske tiltak.

En energiavtale for fremtiden

Regjeringen publiserte 16 september en energitilskuddsordning som gjelder for de utsatte bedriftene i Norge. Ordningen skal både gi enklere tilgang til energitilskudd for bedrifter som sliter med å betale strømregningene, og den skal oppfordre til at energisparende tiltak blir iverksatt. Ordningen er en søknadsbasert rammestyrt ordning som administreres av Enova.

I tillegg beregnes tilskuddene ut i fra en modell med to støttetrinn. Alle bedrifter som kvalifiserer til ordningen og som gjennomfører en energikartlegging kan i utgangspunktet motta tilskudd fra Enova. Trinn nummer to går deretter ut på at bedrifter mottar mer tilskudd dersom de faktisk innfører tiltak i henhold til energikartleggingen.

La oss ta en nærmere kikk på hva en energikartlegging er, og hva det kan gjøre for din arbeidshverdag.

Energikartlegging fra Energihuset

Energikartlegging kan gi deg så mye mer enn bare en kvalifisert plass i køen om tilskudd fra Enova. Hos oss i Energihuset ser vi hver eneste dag hvor mye tiltakene våre kunder iverksetter har å si for driften deres.

Alle våre kunder får vite sin potensielle energibesparelse etter at de har gjennomført en energikartlegging og -analyse. Kundene blir langt mer bevisst på energiforbruket, fordi de nå er klar over hvilke områder som bruker mye energi, og de får forslag til å innfører tiltak som gjør det enklere for de ansatte å bruke mindre energi.

En energianalyse foregår ved at vi sender ut en av våre energirådgivere til din bedrift, der de gjennomgår hele bygget og forbruket dere har per i dag. Deretter utarbeider vi en rekke tiltak som du kan velge å iverksette, og anbefaler en egnet rekkefølge for implementering av disse.

Det er alltid rom for forbedring, uansett hvor stor eller liten bedriften din er. Hvor mye du kan kutte i energibruken din vil variere, men vi har kunder har et sparepotensiale alt fra 10-80 prosent av dagens forbruk. Gjennomføres alle tiltak som vi anbefaler vil den gjennomsnittlige kunden ha en reduksjon i sitt forbruk og er langt bedre rustet for fremtiden.

Små grep kan gjøre mye for fremtiden

Energiprisene vi opplever nå, gjør at budsjettene blir trangere både for bedrifter og privatpersoner. Alle tiltak som kan innføres for å senke forbruket over lengre tid vil utgjøre en stor forskjell.

Er du en av de som sitter og gruer deg til å betale regningene i disse tider, kan du trøste deg med at det er muligheter til å gjennomføre en energikartlegging uansett om du ønsker å søke om tilskudd fra Enova eller ikke er kvalifisert enda. Alt du trenger å gjøre er å kontakte oss, så tar vi oss av resten av jobben.

Ved å investere i en energikartlegging og -analyse fra Energihuset er du heller ikke bundet opp til å innføre tiltakene. Det eneste vi vil gjøre er å vise dine muligheter, og deretter gi deg den rekkefølgen de ulike tiltakene bør innføres i. Dette er for å sikre at du får så mye igjen for investeringen din som mulig.

Kontakt oss i dag dersom du har spørsmål, eller for å bestille en energikartlegging og -analyse. Våre eksperter står klare for å bistå deg.

Bedrifts-Norge består i dag av 99 prosent små og mellomstore bedrifter. Det er nå nettopp disse bedriftene som frykter å måtte legge ned sin drift på grunn av de høye strømprisene. Vi stiller med et alternativ for å beholde drivkraften i det norske markedet.

16. september i år, la regjeringen ut nye vedtak for bedrifter som sliter med økonomien etter at strømprisene skjøt i været. Her åpnes det for at bedrifter kan søke om energitilskudd, for å få bukt med høye strømregninger.

Det stilles derimot krav om at bedriften i forkant må investere i en energikartlegging. Gjennom en energikartlegging får du oversikt over hvor bedriften bruker mye energi, hvilke tiltak som kan innføres for å senke energibruken og i hvilken rekkefølge disse tiltakene bør innføres.

Ved å innføre kravet om energikartlegging for at bedriftene skal få utbetalt energitilskudd, håper regjeringen på å legge til rette for et mer energibevisst bedrifts-Norge i årene som kommer.

Trang økonomi gir behov for endringer

Det er mange bedrifter som i dag kjenner på at det økonomiske ikke lenger går opp. Utgiftene øker og inntektene ligger på samme nivå som tidligere. De er nødt til å ta grep, noe som ofte ender med kortvarige økonomiske lettelser, men som ikke egner seg i det lange løp.

Stadig flere bedrifter sier opp sine ansatte, skrur ned produksjonen eller lar innsparinger gå på bekostning av de ansattes komfort i arbeidsdagen. Frem til nå har norske bedrifter følt seg glemt av regjeringen, som hovedsakelig har presentert gode løsninger for privatpersoner fremfor langsiktige løsninger for bedriftene.

Nå har de imidlertid kommet med et alternativ som per nå rommer den mest utsatte andelen av norske bedrifter, og som kan være med å bidra til at ledere slipper gå til oppsigelser og andre drastiske tiltak.

En energiavtale for fremtiden

Regjeringen publiserte 16 september en energitilskuddsordning som gjelder for de utsatte bedriftene i Norge. Ordningen skal både gi enklere tilgang til energitilskudd for bedrifter som sliter med å betale strømregningene, og den skal oppfordre til at energisparende tiltak blir iverksatt. Ordningen er en søknadsbasert rammestyrt ordning som administreres av Enova.

I tillegg beregnes tilskuddene ut i fra en modell med to støttetrinn. Alle bedrifter som kvalifiserer til ordningen og som gjennomfører en energikartlegging kan i utgangspunktet motta tilskudd fra Enova. Trinn nummer to går deretter ut på at bedrifter mottar mer tilskudd dersom de faktisk innfører tiltak i henhold til energikartleggingen.

La oss ta en nærmere kikk på hva en energikartlegging er, og hva det kan gjøre for din arbeidshverdag.

Energikartlegging fra Energihuset

Energikartlegging kan gi deg så mye mer enn bare en kvalifisert plass i køen om tilskudd fra Enova. Hos oss i Energihuset ser vi hver eneste dag hvor mye tiltakene våre kunder iverksetter har å si for driften deres.

Alle våre kunder får vite sin potensielle energibesparelse etter at de har gjennomført en energikartlegging og -analyse. Kundene blir langt mer bevisst på energiforbruket, fordi de nå er klar over hvilke områder som bruker mye energi, og de får forslag til å innfører tiltak som gjør det enklere for de ansatte å bruke mindre energi.

En energianalyse foregår ved at vi sender ut en av våre energirådgivere til din bedrift, der de gjennomgår hele bygget og forbruket dere har per i dag. Deretter utarbeider vi en rekke tiltak som du kan velge å iverksette, og anbefaler en egnet rekkefølge for implementering av disse.

Det er alltid rom for forbedring, uansett hvor stor eller liten bedriften din er. Hvor mye du kan kutte i energibruken din vil variere, men vi har kunder har et sparepotensiale alt fra 10-80 prosent av dagens forbruk. Gjennomføres alle tiltak som vi anbefaler vil den gjennomsnittlige kunden ha en reduksjon i sitt forbruk og er langt bedre rustet for fremtiden.

Små grep kan gjøre mye for fremtiden

Energiprisene vi opplever nå, gjør at budsjettene blir trangere både for bedrifter og privatpersoner. Alle tiltak som kan innføres for å senke forbruket over lengre tid vil utgjøre en stor forskjell.

Er du en av de som sitter og gruer deg til å betale regningene i disse tider, kan du trøste deg med at det er muligheter til å gjennomføre en energikartlegging uansett om du ønsker å søke om tilskudd fra Enova eller ikke er kvalifisert enda. Alt du trenger å gjøre er å kontakte oss, så tar vi oss av resten av jobben.

Ved å investere i en energikartlegging og -analyse fra Energihuset er du heller ikke bundet opp til å innføre tiltakene. Det eneste vi vil gjøre er å vise dine muligheter, og deretter gi deg den rekkefølgen de ulike tiltakene bør innføres i. Dette er for å sikre at du får så mye igjen for investeringen din som mulig.

Kontakt oss i dag dersom du har spørsmål, eller for å bestille en energikartlegging og -analyse. Våre eksperter står klare for å bistå deg.

Bedrifts-Norge består i dag av 99 prosent små og mellomstore bedrifter. Det er nå nettopp disse bedriftene som frykter å måtte legge ned sin drift på grunn av de høye strømprisene. Vi stiller med et alternativ for å beholde drivkraften i det norske markedet.

16. september i år, la regjeringen ut nye vedtak for bedrifter som sliter med økonomien etter at strømprisene skjøt i været. Her åpnes det for at bedrifter kan søke om energitilskudd, for å få bukt med høye strømregninger.

Det stilles derimot krav om at bedriften i forkant må investere i en energikartlegging. Gjennom en energikartlegging får du oversikt over hvor bedriften bruker mye energi, hvilke tiltak som kan innføres for å senke energibruken og i hvilken rekkefølge disse tiltakene bør innføres.

Ved å innføre kravet om energikartlegging for at bedriftene skal få utbetalt energitilskudd, håper regjeringen på å legge til rette for et mer energibevisst bedrifts-Norge i årene som kommer.

Trang økonomi gir behov for endringer

Det er mange bedrifter som i dag kjenner på at det økonomiske ikke lenger går opp. Utgiftene øker og inntektene ligger på samme nivå som tidligere. De er nødt til å ta grep, noe som ofte ender med kortvarige økonomiske lettelser, men som ikke egner seg i det lange løp.

Stadig flere bedrifter sier opp sine ansatte, skrur ned produksjonen eller lar innsparinger gå på bekostning av de ansattes komfort i arbeidsdagen. Frem til nå har norske bedrifter følt seg glemt av regjeringen, som hovedsakelig har presentert gode løsninger for privatpersoner fremfor langsiktige løsninger for bedriftene.

Nå har de imidlertid kommet med et alternativ som per nå rommer den mest utsatte andelen av norske bedrifter, og som kan være med å bidra til at ledere slipper gå til oppsigelser og andre drastiske tiltak.

En energiavtale for fremtiden

Regjeringen publiserte 16 september en energitilskuddsordning som gjelder for de utsatte bedriftene i Norge. Ordningen skal både gi enklere tilgang til energitilskudd for bedrifter som sliter med å betale strømregningene, og den skal oppfordre til at energisparende tiltak blir iverksatt. Ordningen er en søknadsbasert rammestyrt ordning som administreres av Enova.

I tillegg beregnes tilskuddene ut i fra en modell med to støttetrinn. Alle bedrifter som kvalifiserer til ordningen og som gjennomfører en energikartlegging kan i utgangspunktet motta tilskudd fra Enova. Trinn nummer to går deretter ut på at bedrifter mottar mer tilskudd dersom de faktisk innfører tiltak i henhold til energikartleggingen.

La oss ta en nærmere kikk på hva en energikartlegging er, og hva det kan gjøre for din arbeidshverdag.

Energikartlegging fra Energihuset

Energikartlegging kan gi deg så mye mer enn bare en kvalifisert plass i køen om tilskudd fra Enova. Hos oss i Energihuset ser vi hver eneste dag hvor mye tiltakene våre kunder iverksetter har å si for driften deres.

Alle våre kunder får vite sin potensielle energibesparelse etter at de har gjennomført en energikartlegging og -analyse. Kundene blir langt mer bevisst på energiforbruket, fordi de nå er klar over hvilke områder som bruker mye energi, og de får forslag til å innfører tiltak som gjør det enklere for de ansatte å bruke mindre energi.

En energianalyse foregår ved at vi sender ut en av våre energirådgivere til din bedrift, der de gjennomgår hele bygget og forbruket dere har per i dag. Deretter utarbeider vi en rekke tiltak som du kan velge å iverksette, og anbefaler en egnet rekkefølge for implementering av disse.

Det er alltid rom for forbedring, uansett hvor stor eller liten bedriften din er. Hvor mye du kan kutte i energibruken din vil variere, men vi har kunder har et sparepotensiale alt fra 10-80 prosent av dagens forbruk. Gjennomføres alle tiltak som vi anbefaler vil den gjennomsnittlige kunden ha en reduksjon i sitt forbruk og er langt bedre rustet for fremtiden.

Små grep kan gjøre mye for fremtiden

Energiprisene vi opplever nå, gjør at budsjettene blir trangere både for bedrifter og privatpersoner. Alle tiltak som kan innføres for å senke forbruket over lengre tid vil utgjøre en stor forskjell.

Er du en av de som sitter og gruer deg til å betale regningene i disse tider, kan du trøste deg med at det er muligheter til å gjennomføre en energikartlegging uansett om du ønsker å søke om tilskudd fra Enova eller ikke er kvalifisert enda. Alt du trenger å gjøre er å kontakte oss, så tar vi oss av resten av jobben.

Ved å investere i en energikartlegging og -analyse fra Energihuset er du heller ikke bundet opp til å innføre tiltakene. Det eneste vi vil gjøre er å vise dine muligheter, og deretter gi deg den rekkefølgen de ulike tiltakene bør innføres i. Dette er for å sikre at du får så mye igjen for investeringen din som mulig.

Kontakt oss i dag dersom du har spørsmål, eller for å bestille en energikartlegging og -analyse. Våre eksperter står klare for å bistå deg.

Kontakt oss

Ta kontakt for en uforpliktende samtale rundt Klima, Energi og Bærekraft

Opplysningene du gir oss via dette kontaktskjemaet vil kun bli brukt til å besvare din henvendelse.

Redusere energikostnadene?

Redusere energikostnadene?

Ønsker du hjelp med energioptimalisering, redusering av energikostnadene eller ønsker du en grønnere profil? Ta kontakt med oss for en uformell prat.

Ønsker du hjelp med energioptimalisering, redusering av energikostnadene eller ønsker du en grønnere profil? Ta kontakt med oss for en uformell prat

Redusere energikostnadene?

Ønsker du hjelp med energioptimalisering, redusering av energikostnadene eller ønsker du en grønnere profil? Ta kontakt med oss for en uformell prat