I et nylig trekk for å styrke energieffektiviseringsarbeidet har Enova, lansert tre nye programmer rettet mot energieffektivisering i eksisterende bygg. Disse programmene er utarbeidet for å forbedre bærekraftigheten i både yrkesbygg og boligselskaper.

Vi ønsker å øke etterspørselen etter energitiltak i bygg”

“Dette vil gi byggsektoren lavere energikostnader og mer attraktive bygg.

– Anna Barnwell, markedssjef i Enova,

Disse tiltakene kommer som svar på den økende behovet for å redusere klimapåvirkningen fra bygningssektoren. Som klima- og miljøminister Espen Barth Eide påpekte,

Effektiv bruk av energi er en forutsetning for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Regjeringen har derfor presisert mandatet til Enova knyttet til energi slik at det nå omfatter energieffektivisering i alle sektorer.  Enovas satsing på energieffektivisering i næringsbygg og boligselskap, er et viktig bidrag til å spare energi. Det er bra både for klima og natur”

– klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap)

Detaljer om de tre programmene:

 1. Forbedring av energitilstand i yrkesbygg: Dette programmet gir investeringsstøtte til prosjekter som forbedrer energistandarden i eksisterende yrkesbygg med over 20%. Det retter seg spesielt mot bygninger med høyt potensial for energiforbedring. Støtten kan dekke opptil 30 % av kostnadene med et maksimalt beløp på 10 millioner kroner.
 2. Energikartlegging i yrkesbygg: Enova tilbyr støtte for energikartlegging av yrkesbygg. Kartleggingen vil gi eiere og leietakere en grundig oversikt over byggets nåværende energistatus og potensial for forbedring. Støtten kan dekke opptil 50 % av kostnadene med et maksimalt beløp på 400 000 kroner.
 3. Forbedring av energitilstand i borettslag og sameier: Dette programmet gir støtte til borettslag og boligsameier som ønsker å forbedre byggets energistatus med 20 % eller mer. Støtten kan dekke opptil 30 % av kostnadene med et maksimalt beløp på 10 millioner kroner.

 

Konkurranse om støttemidlene

Støtteordningene til Enova er delt inn i perioder. Hvis du ikke rekker å søke innenfor en frist, kan du fortsatt søke i det neste søknadsvinduet. Foreløpige søknadsfrister finnes under:

Søknadsfrister 2023:

 • 24. november kl. 12:00

Søknadsfrister 2024:

 • 26. januar kl. 12:00
 • 22. mars kl. 12:00
 • 24. mai kl. 12:00
 • 30. august kl. 12:00
 • 15. oktober kl. 12:00
 • 22. november kl. 12:00

Søknadsfrister 2023:

 • 24. november kl. 12:00

Søknadsfrister 2024:

 • 26. januar kl. 12:00
 • 22. mars kl. 12:00
 • 24. mai kl. 12:00
 • 30. august kl. 12:00
 • 15. oktober kl. 12:00
 • 22. november kl. 12:00

Søknadsfrister 2023:

 • 24. november kl. 12:00

Søknadsfrister 2024:

 • 22. mars kl. 12.00
 • 15. oktober kl. 12.00

Vi hjelper deg i disse prosessene!

Nyttige lenker

I et nylig trekk for å styrke energieffektiviseringsarbeidet har Enova, lansert tre nye programmer rettet mot energieffektivisering i eksisterende bygg. Disse programmene er utarbeidet for å forbedre bærekraftigheten i både yrkesbygg og boligselskaper.

Vi ønsker å øke etterspørselen etter energitiltak i bygg”

“Dette vil gi byggsektoren lavere energikostnader og mer attraktive bygg.

– Anna Barnwell, markedssjef i Enova,

Disse tiltakene kommer som svar på den økende behovet for å redusere klimapåvirkningen fra bygningssektoren. Som klima- og miljøminister Espen Barth Eide påpekte,

Effektiv bruk av energi er en forutsetning for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Regjeringen har derfor presisert mandatet til Enova knyttet til energi slik at det nå omfatter energieffektivisering i alle sektorer.  Enovas satsing på energieffektivisering i næringsbygg og boligselskap, er et viktig bidrag til å spare energi. Det er bra både for klima og natur”

– klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap)

Detaljer om de tre programmene:

 1. Forbedring av energitilstand i yrkesbygg: Dette programmet gir investeringsstøtte til prosjekter som forbedrer energistandarden i eksisterende yrkesbygg med over 20%. Det retter seg spesielt mot bygninger med høyt potensial for energiforbedring. Støtten kan dekke opptil 30 % av kostnadene med et maksimalt beløp på 10 millioner kroner.
 2. Energikartlegging i yrkesbygg: Enova tilbyr støtte for energikartlegging av yrkesbygg. Kartleggingen vil gi eiere og leietakere en grundig oversikt over byggets nåværende energistatus og potensial for forbedring. Støtten kan dekke opptil 50 % av kostnadene med et maksimalt beløp på 400 000 kroner.
 3. Forbedring av energitilstand i borettslag og sameier: Dette programmet gir støtte til borettslag og boligsameier som ønsker å forbedre byggets energistatus med 20 % eller mer. Støtten kan dekke opptil 30 % av kostnadene med et maksimalt beløp på 10 millioner kroner.

 

Konkurranse om støttemidlene

Støtteordningene til Enova er delt inn i perioder. Hvis du ikke rekker å søke innenfor en frist, kan du fortsatt søke i det neste søknadsvinduet. Foreløpige søknadsfrister finnes under:

Søknadsfrister 2023:

 • 24. november kl. 12:00

Søknadsfrister 2024:

 • 26. januar kl. 12:00
 • 22. mars kl. 12:00
 • 24. mai kl. 12:00
 • 30. august kl. 12:00
 • 15. oktober kl. 12:00
 • 22. november kl. 12:00

Søknadsfrister 2023:

 • 24. november kl. 12:00

Søknadsfrister 2024:

 • 26. januar kl. 12:00
 • 22. mars kl. 12:00
 • 24. mai kl. 12:00
 • 30. august kl. 12:00
 • 15. oktober kl. 12:00
 • 22. november kl. 12:00

Søknadsfrister 2023:

 • 24. november kl. 12:00

Søknadsfrister 2024:

 • 22. mars kl. 12.00
 • 15. oktober kl. 12.00

Vi hjelper deg i disse prosessene!

Nyttige lenker

I et nylig trekk for å styrke energieffektiviseringsarbeidet har Enova, lansert tre nye programmer rettet mot energieffektivisering i eksisterende bygg. Disse programmene er utarbeidet for å forbedre bærekraftigheten i både yrkesbygg og boligselskaper.

Vi ønsker å øke etterspørselen etter energitiltak i bygg”

“Dette vil gi byggsektoren lavere energikostnader og mer attraktive bygg.

– Anna Barnwell, markedssjef i Enova,

Disse tiltakene kommer som svar på den økende behovet for å redusere klimapåvirkningen fra bygningssektoren. Som klima- og miljøminister Espen Barth Eide påpekte,

Effektiv bruk av energi er en forutsetning for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Regjeringen har derfor presisert mandatet til Enova knyttet til energi slik at det nå omfatter energieffektivisering i alle sektorer.  Enovas satsing på energieffektivisering i næringsbygg og boligselskap, er et viktig bidrag til å spare energi. Det er bra både for klima og natur”

– klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap)

Detaljer om de tre programmene:

 1. Forbedring av energitilstand i yrkesbygg: Dette programmet gir investeringsstøtte til prosjekter som forbedrer energistandarden i eksisterende yrkesbygg med over 20%. Det retter seg spesielt mot bygninger med høyt potensial for energiforbedring. Støtten kan dekke opptil 30 % av kostnadene med et maksimalt beløp på 10 millioner kroner.
 2. Energikartlegging i yrkesbygg: Enova tilbyr støtte for energikartlegging av yrkesbygg. Kartleggingen vil gi eiere og leietakere en grundig oversikt over byggets nåværende energistatus og potensial for forbedring. Støtten kan dekke opptil 50 % av kostnadene med et maksimalt beløp på 400 000 kroner.
 3. Forbedring av energitilstand i borettslag og sameier: Dette programmet gir støtte til borettslag og boligsameier som ønsker å forbedre byggets energistatus med 20 % eller mer. Støtten kan dekke opptil 30 % av kostnadene med et maksimalt beløp på 10 millioner kroner.

 

Konkurranse om støttemidlene

Støtteordningene til Enova er delt inn i perioder. Hvis du ikke rekker å søke innenfor en frist, kan du fortsatt søke i det neste søknadsvinduet. Foreløpige søknadsfrister finnes under:

Søknadsfrister 2023:

 • 24. november kl. 12:00

Søknadsfrister 2024:

 • 26. januar kl. 12:00
 • 22. mars kl. 12:00
 • 24. mai kl. 12:00
 • 30. august kl. 12:00
 • 15. oktober kl. 12:00
 • 22. november kl. 12:00

Søknadsfrister 2023:

 • 24. november kl. 12:00

Søknadsfrister 2024:

 • 26. januar kl. 12:00
 • 22. mars kl. 12:00
 • 24. mai kl. 12:00
 • 30. august kl. 12:00
 • 15. oktober kl. 12:00
 • 22. november kl. 12:00

Søknadsfrister 2023:

 • 24. november kl. 12:00

Søknadsfrister 2024:

 • 22. mars kl. 12.00
 • 15. oktober kl. 12.00

Vi hjelper deg i disse prosessene!

Nyttige lenker

Kontakt oss

Ta kontakt for en uforpliktende samtale rundt Klima, Energi og Bærekraft

Opplysningene du gir oss via dette kontaktskjemaet vil kun bli brukt til å besvare din henvendelse.

Redusere energikostnadene?

Redusere energikostnadene?

Ønsker du hjelp med energioptimalisering, redusering av energikostnadene eller ønsker du en grønnere profil? Ta kontakt med oss for en uformell prat.

Ønsker du hjelp med energioptimalisering, redusering av energikostnadene eller ønsker du en grønnere profil? Ta kontakt med oss for en uformell prat

Redusere energikostnadene?

Ønsker du hjelp med energioptimalisering, redusering av energikostnadene eller ønsker du en grønnere profil? Ta kontakt med oss for en uformell prat