Analyse, data og kunnskap

Sammen lykkes vi!

Gjennom våre anbefalinger, opplever vi at våre kunder oppnår svært lønnsomme besparelser, både økonomiske som miljømessige.

Analyse, data og kunnskap

Sammen lykkes vi!

Gjennom våre anbefalinger, opplever vi at våre kunder oppnår svært lønnsomme besparelser, både økonomiske som miljømessige.

FASE 1

Energikartlegging

Hva er byggets potensiale? For å oppnå lavere energiforbruk må vi danne oss et bilde av byggets forbruk, varmekilder, og hvilke energityper som brukes pr. i dag. Dette gir oss en grunnbasis hvor vi kan kartlegge sparepotensialet. Resultatet blir presentert i en rapport som tydeliggjør dagens forbruk sett opp mot hva det burde vært. Rett og slett et beslutningsgrunnlag for om det er fornuftig å gå videre med en energianalyse.

FASE 1

Energikartlegging

Hva er byggets potensiale? For å oppnå lavere energiforbruk må vi danne oss et bilde av byggets forbruk, varmekilder, og hvilke energityper som brukes pr. i dag. Dette gir oss en grunnbasis hvor vi kan kartlegge sparepotensialet. Resultatet blir presentert i en rapport som tydeliggjør dagens forbruk sett opp mot hva det burde vært. Rett og slett et beslutningsgrunnlag for om det er fornuftig å gå videre med en energianalyse.

FASE 2

Energianalyse

En av våre energirådgivere gjennomfører en fysisk befaring, der samtlige energidrivere kartlegges i tillegg til at vi installerer nødvendig måleutstyr og analyserer timesverdiene. vi gjennomfører også dronefilming for å visualisere samt synligjøre byggets årlig produksjon fra et solcelleanlegg.

Resultatet blir presentert i en rapport som viser konkrete tiltak hvor årlig besparelse i kWh samt kostnad for tiltaket.

FASE 2

Energianalyse

En av våre ingeniører gjennomfører en fysisk befaring, der samtlige energidrivere kartlegges i tillegg til at vi installerer nødvendig måleutstyr og analyserer timesverdiene. vi gjennomfører også dronefilming for å visualisere samt synligjøre byggets årlig produksjon fra et solcelleanlegg.

Resultatet blir presentert i en rapport som viser konkrete tiltak hvor årlig besparelse i kWh samt kostnad for tiltaket.

FASE 3

Gjennomføring & optimalisering

Vi presenterer konkrete tiltak, kvalifisert personell og en effektiv tilnærming til leveranser og resultat. Videre koordinerer vi gjennomføring av tiltaksprosjektene, med våre underleverandører og samarbeidspartnere slik at valgte tiltak blir utført i henhold til hva som er skissert under energianalysen.

FASE 3

Gjennomføring & optimalisering

Vi presenterer konkrete tiltak, kvalifisert personell og en effektiv tilnærming til leveranser og resultat. Videre koordinerer vi gjennomføring av tiltaksprosjektene, med våre underleverandører og samarbeidspartnere slik at valgte tiltak blir utført i henhold til hva som er skissert under energianalysen.

FASE 4

Oppfølging & drifting av tiltak

Arbeidet med å sørge for et mest mulig energieffektivt bygg er en kontinuerlig prosess. Vi tilbyr tilpassede driftsavtaler for å besørge en dynamisk energioptimalisering.

Nysgjerrig på våre tjenester?

FASE 4

Oppfølging &
drifting av tiltak

Arbeidet med å sørge for et mest mulig energieffektivt bygg er en kontinuerlig prosess. Vi tilbyr tilpassede driftsavtaler for å besørge en dynamisk energioptimalisering.

Nysgjerrig på våre tjenester?

Redusere energikostnadene?

Redusere energikostnadene?

Ønsker du hjelp med energioptimalisering, redusering av energikostnadene eller ønsker du en grønnere profil? Ta kontakt med oss for en uformell prat.

Ønsker du hjelp med energioptimalisering, redusering av energikostnadene eller ønsker du en grønnere profil? Ta kontakt med oss for en uformell prat

Redusere energikostnadene?

Ønsker du hjelp med energioptimalisering, redusering av energikostnadene eller ønsker du en grønnere profil? Ta kontakt med oss for en uformell prat