De aller fleste virksomheter har et betydelig sparepotensiale.

Gjennom våre anbefalinger, opplever vi at våre kunder oppnår svært lønnsomme besparelser, både økonomiske som miljømessige.

De aller fleste virksomheter har et betydelig sparepotensiale.

Gjennom våre anbefalinger, opplever vi at våre kunder oppnår svært lønnsomme besparelser, både økonomiske som miljømessige.

Fase 0 – Kartlegging

Kundemøte
 • Innhente nøkkelinformasjon
Forberedende analyse
 • Miljøbelastning

 • Klimaavtrykk
 • Energibruk
 • Kostnader
Estimatrapport
 • Nøkkeltall
 • Normertforbruk
 • Innsikt
 • Beslutningsgrunnlag

Kundemøte/Samarbeid
 • Forutsigbarhet
 • Vinn-vinn
 • Bærekraft
 • Signere rammeavtale

Fase 0 – Kartlegging

Kundemøte
 • Innhente nøkkelinformasjon
Forberedende analyse
 • Miljøbelastning

 • Klimaavtrykk
 • Energibruk
 • Kostnader
Estimatrapport
 • Nøkkeltall
 • Normertforbruk
 • Innsikt
 • Beslutningsgrunnlag

Kundemøte/Samarbeid
 • Forutsigbarhet
 • Vinn-vinn
 • Bærekraft
 • Signere rammeavtale

Fase 1 – Energianalyse & omfang

Utvidet analyse
 • Befaring på bygget
 • Montering av HAN-adapter

 • Grundig energianalyse
 • Utarbeide tiltaksplan med ROI

Kundemøte
 • Gjennomgå tiltaksplan
 • Definere prosjektomfang

 • Beskytningsplan for enkeltoppdrag

Finansiering
 • Evaluere finansieringsløsninger
 • Definere rammebetingelser for prosjektet
 • Signere A O E

Fase 1 – Energianalyse & omfang

Utvidet analyse
 • Befaring på bygget
 • Montering av HAN-adapter

 • Grundig energianalyse
 • Utarbeide tiltaksplan med ROI

Kundemøte
 • Gjennomgå tiltaksplan
 • Definereprosjektomfang
 • Beskytningsplan for enkeltoppdrag

Finansiering
 • Evaluere finansieringsløsninger
 • Definere rammebetingelser for prosjektet
 • Signere A O E

Fase 2 – Gjennomføring

Gjennomføring
 • Utarbeide fremdriftsplan

 • Koble på samarbeidspartnere
 • Etablere prosjektgruppe

Utførelse
 • Brukerinvolvering
 • Regelmessig fremdrifts møter
 • Bygningsmessige arbeider

Overlevering
 • Sertifisering
 • Mekanisk og teknisk ferdigstillelse
 • Avslutte A O E
 • Befaring på anlegg
 • Overtagelse av anlegg

Fase 2 – Gjennomføring

Gjennomføring
 • Utarbeide fremdriftsplan

 • Koble på samarbeidspartnere
 • Etablere prosjektgruppe

Utførelse
 • Brukerinvolvering
 • Regelmessig fremdrifts møter
 • Bygningsmessige arbeider

Overlevering
 • Sertifisering
 • Mekanisk og teknisk ferdigstillelse
 • Avslutte A O E
 • Befaring på anlegg
 • Overtagelse av anlegg

Fase 3 – Oppfølging

 • Tiltaksoppfølging (P O C)

 • Analysere forbruk

 • Optimalisere

kontinuerlig oppfølging
 • Redusere forbruk
 • Redusere kostnader

 • Bærekraftig drift & grønn profil

Kontakt oss for en uforpliktende foranalyse

Fase 3 – Oppfølging

 • Tiltaksoppfølging (P O C)

 • Analysere forbruk

 • Optimalisere

kontinuerlig oppfølging
 • Redusere forbruk
 • Redusere kostnader

 • Bærekraftig drift & grønn profil

Kontakt oss for en uforpliktende foranalyse