Hvordan redusere energiutgiftene?

Basert på vår analyse, skreddersyr vi strategier og smarte løsninger for å redusere deres energiutgifter.

Vi garanterer lovet besparelse. Dette besørger en forutsigbar ROI på investeringen.

Videre bistår vi selvfølgelig våre kunder med nødvendige sertifiserings- og tilskudds prosesser.

Kontakt oss for en uforpliktende foranalyse

Hvordan redusere strømutgiftene?

Basert på vår analyse, skreddersyr vi strategier og smarte løsninger for å redusere deres strømutgifter.

Vi garanterer lovet besparelse. Dette besørger en forutsigbar ROI på investeringen.

Videre bistår vi selvfølgelig våre kunder med nødvendige sertifiserings- og tilskudds prosesser.

Kontakt oss for en uforpliktende foranalyse

Hvordan redusere strømutgiftene?

Vi garanterer lovet besparelse!
Basert på vår analyse, skreddersyr vi strategier og smarte løsninger for å redusere deres strømutgifter.

Dette besørger en forutsigbar ROI på investeringen.
Videre bistår vi selvfølgelig våre kunder med nødvendige sertifiserings- og tilskudds prosesser.

Kontakt oss for en uforpliktende foranalyse

Hva kan Energihuset tilby?

Våre rådgivere og samarbeidspartnere bistår fra ide til ferdigstillelse og drift.
Vi bistår alt fra SMB-kunder til store eiendomsbesittere.

 • Kartlegging av forbedringstiltak
 • Energioptimalisering

 • Gjenvinning av spill varme

 • Energiledelse og energiøkonomisering

 • Informasjon, bevisstgjøring og opplæring

 • Energimerking av bygg og tekniske anlegg

 • Fjern- og nærvarme

 • Energioppfølging, EOS

 • Alternativ energiforsyning, fornybar energi

 • Automatiseringsteknikk

 • Miljøledelse og miljørådgivning

 • Sertifisering, analyser og dokumentasjon

Les mer om vår prosess

Hva kan Energihuset tilby?

Våre rådgivere og samarbeidspartnere bistår fra ide til ferdigstillelse og drift.
Vi bistår alt fra SMB-kunder til store eiendomsbesittere.

Hva kan Energihuset tilby?

Våre rådgivere og samarbeidspartnere bistår fra ide til ferdigstillelse og drift.
Vi bistår alt fra SMB-kunder til store eiendomsbesittere.

 • Kartlegging av forbedringstiltak
 • Energioptimalisering

 • Gjenvinning av spill varme

 • Energiledelse og energiøkonomisering

 • Informasjon, bevisstgjøring og opplæring

 • Energimerking av bygg og tekniske anlegg

 • Fjern- og nærvarme

 • Energioppfølging, EOS

 • Alternativ energiforsyning, fornybar energi

 • Automatiseringsteknikk

 • Miljøledelse og miljørådgivning

 • Sertifisering, analyser og dokumentasjon

Les mer om vår prosess

Hvem er Energihuset?

Energihuset er et tverrfaglig rådgivningsfirma med spisskompetanse innen bærekraft, energibruk, miljø, energieffektivisering og fornybare energikilder.

Vi samarbeider på kryss og tvers med samarbeidspartnere fra en rekke bransjer og kombinerer spisskompetanse innen teknologi med erfarne energieksperter og bransjekunnskap.

Våre anbefalinger forener solid helhetlig fagkunnskap med et bredt datagrunnlag og gjennomførte analyser.

Våre kunder oppnår store gevinster gjennom å bli mer bærekraftige. I tillegg til å redusere kostnader, opplever våre kunder også et forbedret omdømme gjennom sin positive miljøprofil.

Energihuset jobber aktivt mot å nå FN’s bærekraftsmål og sammen med våre samarbeidspartnere finner vi de beste løsningene for våre kunder.

Hvem er Energihuset?

Energihuset er et tverrfaglig rådgivningsfirma med spisskompetanse innen bærekraft, energibruk, miljø, energieffektivisering og fornybare energikilder.

Vi samarbeider på kryss og tvers med samarbeidspartnere fra en rekke bransjer og kombinerer spisskompetanse innen teknologi med erfarne energieksperter og bransjekunnskap.

Våre anbefalinger forener solid helhetlig fagkunnskap med et bredt datagrunnlag og gjennomførte analyser.

Våre kunder oppnår store gevinster gjennom å bli mer bærekraftige. I tillegg til å redusere kostnader, opplever våre kunder også et forbedret omdømme gjennom sin positive miljøprofil.

Energihuset jobber aktivt mot å nå FN’s bærekraftsmål og sammen med våre samarbeidspartnere finner vi de beste løsningene for våre kunder.

Våre løsninger

Vi vet at de færreste kan eller ønsker å bruke sårt tiltrengte driftsmidler til å investere i bærekraft, miljøvern og fremtidige potensielle økonomiske besparelser.

Derfor har vi lavterskelløsninger som muliggjør redusert energiforbruk og bærekraftige bygninger for alle bedrifter.

Våre løsninger garanterer et redusert strømforbruk, målt i kwh.

Således er det enkelt for våre kunder å beregne ROI. De fleste av våre kunder tjener faktisk inn investeringen fra dag èn!

Les mer om forskning

Våre løsninger

Vi vet at de færreste kan eller ønsker å bruke sårt tiltrengte driftsmidler til å investere i bærekraft, miljøvern og fremtidige potensielle økonomiske besparelser.

Derfor har vi lavterskelløsninger som muliggjør redusert strømforbruk og bærekraftige bygninger for alle bedrifter.

Våre løsninger garanterer et redusert strømforbruk, målt i kwh.

Således er det enkelt for våre kunder å beregne ROI. De fleste av våre kunder tjener faktisk inn investeringen fra dag èn!

Les mer om forskning