• Vi hjelper bedrifter med
    Bærekraftige strategier

Besparelsene fortsetter å øke

0 kt CO₂
0 MWh

Besparelsene fortsetter å øke

0 kt CO₂
0 MWh

Besparelsene fortsetter å øke

0 kt CO₂
0 MWh

Klima, energi, miljø og bærekraft

Norge står overfor betydelige utfordringer når det gjelder klima, energi, miljø og bærekraft. Økende strømpriser kombinert med nye rapporteringskrav innenfor bærekraft tvinger bedrifter til å tenke nytt. Mange må evaluere eget energiforbruk og vurdere konsekvensene for både miljø og økonomi.

Klimaendringer er en global utfordring som krever umiddelbare og koordinerte tiltak. Bygg og anlegg står for en betydelig andel av CO2-utslippene og energiforbruket, noe som understreker viktigheten av energieffektivisering og overgang til mer bærekraftige energikilder.

Fokus på bærekraftige løsninger og energieffektivisering kan bidra til å redusere klimapåvirkningen og skape en grønnere fremtid. Samtidig er det endelig blitt økonomisk fordelaktig for bedrifter å tenke bærekraft. Skyhøye og sterkt volatile energipriser har gjort at det aldri før har vært smartere å tenke energieffektivisering og bærekraft.

Klima, energi, miljø og bærekraft

Norge står overfor betydelige utfordringer når det gjelder klima, energi, miljø og bærekraft. Økende strømpriser kombinert med nye rapporteringskrav innenfor bærekraft tvinger bedrifter til å tenke nytt. Mange må evaluere eget energiforbruk og vurdere konsekvensene for både miljø og økonomi.

Klimaendringer er en global utfordring som krever umiddelbare og koordinerte tiltak. Bygg og anlegg står for en betydelig andel av CO2-utslippene og energiforbruket, noe som understreker viktigheten av energieffektivisering og overgang til mer bærekraftige energikilder.

Fokus på bærekraftige løsninger og energieffektivisering kan bidra til å redusere klimapåvirkningen og skape en grønnere fremtid. Samtidig er det endelig blitt økonomisk fordelaktig for bedrifter å tenke bærekraft. Skyhøye og sterkt volatile energipriser har gjort at det aldri før har vært smartere å tenke energieffektivisering og bærekraft.

Norge står overfor betydelige utfordringer når det gjelder klima, energi, miljø og bærekraft. Økende strømpriser kombinert med nye rapporteringskrav innenfor bærekraft tvinger bedrifter til å tenke nytt. Mange må evaluere eget energiforbruk og vurdere konsekvensene for både miljø og økonomi.

Klimaendringer er en global utfordring som krever umiddelbare og koordinerte tiltak. Bygg og anlegg står for en betydelig andel av CO2-utslippene og energiforbruket, noe som understreker viktigheten av energieffektivisering og overgang til mer bærekraftige energikilder.

Fokus på bærekraftige løsninger og energieffektivisering kan bidra til å redusere klimapåvirkningen og skape en grønnere fremtid. Samtidig er det endelig blitt økonomisk fordelaktig for bedrifter å tenke bærekraft. Skyhøye og sterkt volatile energipriser har gjort at det aldri før har vært smartere å tenke energieffektivisering og bærekraft.

De som allerede har kurs mot en grønnere fremtid

Asker og Bærum Boligbyggelag
Kvadratera
Origo Eiendom
Oslo Kommune
Vartdal Plast
Skutebrygga
Ragde Eiendom
Interpadel
Enter Kompetanse
Byggmax

De som allerede har kurs mot en grønnere fremtid

Asker og Bærum Boligbyggelag
Kvadratera
Origo Eiendom
Oslo Kommune
Vartdal Plast
Skutebrygga
Ragde Eiendom
Interpadel
Enter Kompetanse
Byggmax

Våre verktøy

Din bærekraftige suksess

Våre verktøy
din bærekraftige suksess

01

Energikartlegging

Lurer du på hvor mye energi og penger du kan spare?

Vår energikartlegging gir deg svaret. Energikartleggingen vil raskt, 4 til 6 uker, kunne vise umiddelbare og enkle tiltak, samt mer omfattende tiltak. Energikartleggingen er utgangspunktet for våre videre og mer detaljerte rapporter.

02

Energianalyse

Ønsker du å vite alle konkrete tiltak din bedrift kan og bør gjennomføre, sett i et kost/nytte perspektiv? En av våre ingeniører og/eller energirådgivere gjennomfører en fysisk befaring og vil innen 8-12 uker fremlegge en detaljert rapport som viser alle tiltak med besparelser målt i kWh og kroner.

03

Energimerking

Alle yrkesbygg over 50 kvm (BRA) skal være energimerket ved utleie og salg (og nybygg). For store yrkesbygg (1000 kvm samlet BRA) gjelder i tillegg kravet om at gyldig attest skal foreligge uavhengig av salg og utleie.

04

Energiattest

Energiattesten er gyldig i 10 år. Dersom det gjøres endringer og forbedringer på bygningen som kan påvirke energimerket, skal merkingen gjennomføres på nytt, slik at energiattesten representerer bygningen slik den faktisk er.

05

Inneklimamonitorering

Inneklima sier mye om byggets innemiljø samt hvordan bygget ventileres. Ventilasjon er tradisjonelt en stor energidriver, så å avdekke samt styre etter de faktiske forhold er både sunt og økonomisk.

Resultatene kan vises på skjermer og rapporter genereres kunde etter ønske/avtale.

06

Klimaregnskap

Et klimaregnskap (eller miljøregnskap) er en oversikt over utslippene i bedriften i løpet av det siste året. Formålet med klimaregnskapet er å formidle nyttig informasjon om bedriftens utslipp, miljøarbeid og ressursbruk.

Klimaregnskap er et nyttig verktøy for å identifisere hvilke aktiviteter hos virksomheten som medfører størst utslipp av klimagasser, og til å vurdere tiltak for å redusere klimagassutslippene.

07

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er kortnavnet på “lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold”. Loven ble vedtatt av Stortinget i juni 2021, og den gjelder fra 1. juli 2022.

08

Miljøfyrtårn

Er du klar for å ta din bedrifts miljøengasjement til neste nivå?

Med Miljøfyrtårn-sertifisering tilbyr vi et omfattende digitalt styringsverktøy for kontinuerlig forbedring av ditt miljø- og klimaarbeid.

09

Energi

Energihuset er først og fremst en rådgiver, et ingeniør- og kompetansemiljø innen energi, klima, miljø og bærekraft. En bekymringsfri totalenergiløsning starter med å lytte. Våre globale og lokale energieksperter betjener over 200 land og 140 000 kunder. Vi kan hjelpe deg med å kjøpe bedre og smartere.

10

Opprinnelsesgarantier

Opprinnelsesgarantier er EUs dokumentasjonsstandard for fornybar energi. Hensikten med opprinnelsesgarantier er å gjøre ren energi mer attraktivt i markedet og dermed skape insentiver og bidra til økt produksjon av fornybar energi.

Opprinnelsesgarantier er eneste måte å dokumentere null utslipp for strømbruk. (Scope 2)

11

Klimakvoter

Reduser bedriftens karbonavtrykk og støtt bærekraftige initiativer. Med Energihuset kan du enkelt bidra til en grønnere fremtid.

Våre verktøy
Din bærekraftige suksess:

Våre verktøy

Din bærekraftige suksess

01

Energikartlegging

Lurer du på hvor mye energi og penger du kan spare?

Vår energikartlegging gir deg svaret. Energikartleggingen vil raskt, kunne vise umiddelbare og enkle tiltak, samt mer omfattende tiltak. Energikartleggingen er utgangspunktet for våre videre og mer detaljerte rapporter.

02

Energianalyse

Ønsker du å vite alle konkrete tiltak din bedrift kan og bør gjennomføre, sett i et kost/nytte perspektiv? En av våre ingeniører og/eller energirådgivere gjennomfører en fysisk befaring. Deretter fremlegges en detaljert rapport som viser alle tiltak med besparelser målt i kWh og kroner.

03

Energimerking

Alle yrkesbygg over 50 kvm (BRA) skal være energimerket ved utleie og salg (og nybygg). For store yrkesbygg (1000 kvm samlet BRA) gjelder i tillegg kravet om at gyldig attest skal foreligge uavhengig av salg og utleie.

04

Energiattest

Energiattesten er gyldig i 10 år. Dersom det gjøres endringer og forbedringer på bygningen som kan påvirke energimerket, skal merkingen gjennomføres på nytt, slik at energiattesten representerer bygningen slik den faktisk er.

05

Inneklimamonitorering

Inneklima sier mye om byggets innemiljø samt hvordan bygget ventileres. Ventilasjon er tradisjonelt en stor energidriver, så å avdekke samt styre etter de faktiske forhold er både sunt og økonomisk.

Resultatene kan vises på skjermer og rapporter genereres kunde etter ønske/avtale.

06

Klimaregnskap

Et klimaregnskap (eller miljøregnskap) er en oversikt over utslippene i bedriften i løpet av det siste året. Formålet med klimaregnskapet er å formidle nyttig informasjon om bedriftens utslipp, miljøarbeid og ressursbruk.

Klimaregnskap er et nyttig verktøy for å identifisere hvilke aktiviteter hos virksomheten som medfører størst utslipp av klimagasser, og til å vurdere tiltak for å redusere klimagassutslippene.

07

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er kortnavnet på “lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold”. Loven ble vedtatt av Stortinget i juni 2021, og den gjelder fra 1. juli 2022.

08

Miljøfyrtårn

Er du klar for å ta din bedrifts miljøengasjement til neste nivå?

Med Miljøfyrtårn-sertifisering tilbyr vi et omfattende digitalt styringsverktøy for kontinuerlig forbedring av ditt miljø- og klimaarbeid.

09

Energi

Energihuset er først og fremst en rådgiver, et ingeniør- og kompetansemiljø innen energi, klima, miljø og bærekraft. En bekymringsfri totalenergiløsning starter med å lytte. Våre globale og lokale energieksperter betjener over 200 land og 140 000 kunder. Vi kan hjelpe deg med å kjøpe bedre og smartere.

10

Opprinnelsesgarantier

Opprinnelsesgarantier er EUs dokumentasjonsstandard for fornybar energi. Hensikten med opprinnelsesgarantier er å gjøre ren energi mer attraktivt i markedet og dermed skape insentiver og bidra til økt produksjon av fornybar energi.

Opprinnelsesgarantier er eneste måte å dokumentere null utslipp for strømbruk. (Scope 2)

11

Klimakvoter

Reduser bedriftens karbonavtrykk og støtt bærekraftige initiativer. Med Energihuset kan du enkelt bidra til en grønnere fremtid.

Fortsatt ikke overbevist?

Hør fra noen av våre kunder

Dette har vært en utelukkende positiv opplevelse!

Energianalyse-rapporten viste at vi kunne spare mer enn først antatt. Vi har fått økt vår bevissthet og sammen med Energihuset har vi klart å lage en bærekraftig strategi. Dette har ikke bare gitt oss en økonomisk besparelse, men også styrket oss for fremtiden, økonomisk og miljømessig.

God oppfølging.

Vi ble fulgt opp hele veien fra energikartlegging til styrerommet. Energihuset farer ikke med tomme ord, men kommer med tydelige standpunkt og kan levere konkrete tiltak. Tiltakene omhandler ikke kun bygningen isolert, men også de ansattes arbeidsmiljø og inneklima. Rapporten i seg selv er ryddig, utfyllende og forklarende.

Konkrete besparelser.

Virksomheten vår får en besparelse på mer enn 50%, det indre klima gikk fra karakter D til B og vi reduserte CO2 utslippet med 270 tonn CO2.

Strålende fornøyd med hva Energihuset har bidratt med til vår bedrift.

Sebastian Geverk Administrerende direktør Enter Kompetanse

Energihuset er stolt partner til World Kinect Energy Services. World Kinect Energy Services leverer sine tjenester til mer enn 140 000 kunder i mer enn 200 land.

I det norske markedet er Energihuset den foretrukne leverandøren for deres kunder.

World Kinnect Energi solutions:

Ta kontakt med Energihuset for å få hjelp til energikartlegging og rådgiving for å optimalisere tilpasset DIN bedrift. Svært god kompetanse som tilpasses hvert enkelt oppdrag. Service-minded og kunnskapsrike ansatte som bruker kompetansen og gjør anbefalinger forståelig så bedriften lett kan sette i verk tiltakene. Energihuset anbefales på det varmeste!”

Mio Solitun Seniorpensjonat

Rapporten fra Energihuset AS er meget grundig, informativ og lettlest. Den er et godt verktøy for videre planlegging og utbedringer i vårt borettslag. Vi ser allerede at vi skal utføre to tiltak som vil gi oss over 60 % reduserte strømutgifter. Anbefales til alle borettslag / sameier med høyt energiforbruk. Terningkast 6!

Kurt Børve, Styreleder Langbølgen borettslag

Fortsatt ikke overbevist?
Hør fra noen av våre kunder

Samarbeidet med Energihuset er en veldig positiv prosess for oss som eiendomsselskap.
Energihuset er en kompetent sparringspartner som vi raskt finner riktig handlingsplan/ nivå for våre ulike eiendommer.

De kommer med konkrete tiltakslister med gode kost/ nytte vurderinger som setter oss i stand til å ta riktige valg avhengig av de ulike planene for de ulike eiendommene.

Hans Kristian Woldstad, Eiendomsforvalter Kvadratera

Energihuset er stolt partner til World Kinect Energy Services. World Kinect Energy Services leverer sine tjenester til mer enn 140 000 kunder i mer enn 200 land.

I det norske markedet er Energihuset den foretrukne leverandøren for deres kunder.

World Kinnect Energi solutions

Rapporten fra Energihuset AS er meget grundig, informativ og lettlest. Den er et godt verktøy for videre planlegging og utbedringer i vårt borettslag. Vi ser allerede at vi skal utføre to tiltak som vil gi oss over 60 % reduserte strømutgifter. Anbefales til alle borettslag / sameier med høyt energiforbruk. Terningkast 6!

Kurt Børve, Styreleder Langbølgen borettslag

Dette har vært en utelukkende positiv opplevelse!

Energianalyse-rapporten viste at vi kunne spare mer enn først antatt.

Vi har fått økt vår bevissthet og sammen med Energihuset har vi klart å lage en bærekraftig strategi. Dette har ikke bare gitt oss en økonomisk besparelse, men også styrket oss for fremtiden, økonomisk og miljømessig.

God oppfølging.

Vi ble fulgt opp hele veien fra energikartlegging til styrerommet. Energihuset farer ikke med tomme ord, men kommer med tydelige standpunkt og kan levere konkrete tiltak. Tiltakene omhandler ikke kun bygningen isolert, men også de ansattes arbeidsmiljø og inneklima. Rapporten i seg selv er ryddig, utfyllende og forklarende.

Konkrete besparelser.

Virksomheten vår får en besparelse på mer enn 50%, det indre klima gikk fra karakter D til B og vi reduserte CO2 utslippet med 270 tonn CO2.

Strålende fornøyd med hva Energihuset har bidratt med til vår bedrift.

Sebastian Geverk Administrerende direktør Enter Kompetanse

Vi gjør bærekraftklimaenergigrønt enkelt for deg

Energihuset består av 19 dedikerte og kunnskapsrike mennesker, ingeniører, IT og energirådgivere, som brenner for klima, energi, miljø og bærekraft. Via våre kontorer i Drammen og Bergen dekker vi Østlandet, Sør- og Vestlandet. På forespørsel utfører vi også oppdrag i hele Norge og Europa.

Vi er helt objektive i våre vurderinger. Energihuset leverer ingen tiltak selv og har heller ingen kickback ordninger med leverandører. Våre kunder skal være helt trygge på at våre rapporter viser anbefalinger og tiltak som er det optimale bilde for det aktuelle bygget, sett i et kost/nytte perspektiv.

Siden oppstarten har vi hjulpet rundt 300 kommuner, bedrifter, borettslag og sameier. I snitt har våre kunder spart mer enn 50% av energiforbruket sitt. Vi har spart våre kunder for enorme summer og verden for enorme co2-utslipp.

Fra og med 2023 kan vi også bistå våre kunder med Klimaregnskap og Åpenhetsloven. Dette gjør vi ved hjelp av et egenutviklet verktøy. Vi gjør hele jobben for kunden til en «gjør det selv-pris».

Vi er stolte av å kunne si at vårt arbeid ikke bare er «hel ved»! Kompetente og innovative medarbeidere produserer rapporter som er forståelige for alle, ikke bare for ingeniører.

Vi gjør bærekraftklimaenergigrønt enkelt for deg

Energihuset består av 19 dedikerte og kunnskapsrike mennesker, ingeniører, IT og energirådgivere, som brenner for klima, energi, miljø og bærekraft. Via våre kontorer i Drammen og Bergen dekker vi Østlandet, Sør- og Vestlandet. På forespørsel utfører vi også oppdrag i hele Norge og Europa.

Vi er helt objektive i våre vurderinger. Energihuset leverer ingen tiltak selv og har heller ingen kickback ordninger med leverandører. Våre kunder skal være helt trygge på at våre rapporter viser anbefalinger og tiltak som er det optimale bilde for det aktuelle bygget, sett i et kost/nytte perspektiv.

Siden oppstarten har vi hjulpet rundt 300 kommuner, bedrifter, borettslag og sameier. I snitt har våre kunder spart mer enn 50% av energiforbruket sitt. Vi har spart våre kunder for enorme summer og verden for enorme co2-utslipp.

Fra og med 2023 kan vi også bistå våre kunder med Klimaregnskap og Åpenhetsloven. Dette gjør vi ved hjelp av et egenutviklet verktøy. Vi gjør hele jobben for kunden til en «gjør det selv-pris».

Vi er stolte av å kunne si at vårt arbeid ikke bare er «hel ved»! Kompetente og innovative medarbeidere produserer rapporter som er forståelige for alle, ikke bare for ingeniører.

Vi bygger bærekraft sammen

Kvadratera
Frisk Asker
SuperSelma
Strømsgodset
Strømsgodset

Vi bygger bærekraft sammen

Kvadratera
Frisk Asker
SuperSelma
Strømsgodset
Strømsgodset

Ønsker du å lære mer?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Opplysningene du gir oss via dette kontaktskjemaet vil kun bli brukt til å besvare din henvendelse.