Riktig løsning krever Riktig kunnskap

Hva har din bedrift gjort for å redusere energiforbruk og kostnad?

Kanskje har din bedrift allerede begynt å gjøre grep for å redusere forbruket, men på hvilke grunnlag har dere fattet beslutningene? Tiltak basert på tro, synse og mene erstattes med faktabaserte løsninger, datagrunnlag og kompetanse.

Energihuset ser på bygget i sin helhet samtlige energidrivere kartlegges. Vi hjelper bedrifter med å lage gode strategier og finne tiltak som passer bedriftens behov.

Er du nysgjerrig på hva vi kan gjøre for din bedrift?

Riktig løsning krever Riktig kunnskap

Hva har din bedrift gjort for å redusere energiforbruk og kostnad?

Kanskje har din bedrift allerede begynt å gjøre grep for å redusere forbruket, men på hvilke grunnlag har dere fattet beslutningene? Tiltak basert på tro, synse og mene erstattes med faktabaserte løsninger, datagrunnlag og kompetanse.

Energihuset ser på bygget i sin helhet samtlige energidrivere kartlegges. Vi hjelper bedrifter med å lage gode strategier og finne tiltak som passer bedriftens behov.

Er du nysgjerrig på hva vi kan gjøre for din bedrift?

Riktig løsning krever Riktig kunnskap

Effektivt, smart og lønnsomt

Vi hjelper deg med

Effektivt, smart og lønnsomt

Vi hjelper deg med

Hva er en energikartlegging?

Hva er en energikartlegging?

I en energikartlegging innhenter vi informasjon om bygget; Byggeår, evt. utbedringer gjort etter byggeår, størrelse, adresse/geografi, energikilder, tegninger, størrelse/arealer, energiforbruk, målerdata, nett- og strømselskap, kopi av strømfaktura, antall ventilasjonsanlegg og evt. foreliggende energiattester og type bygg, samt annet som kan ha innvirkning på deres energikostnad og -forbruk

Vi sammenligner innhentet informasjon med referanseverdier for bygninger det er naturlig å sammenligne seg med.

Resultatet presenteres i en rapport hvor estimert energibesparelse i prosent anslås. Rapporten har til hensikt å gi en oversikt over nåsituasjonen for å hjelpe dere videre i beslutningsprosessen om energioptimalisering.

 

I en energikartlegging innhenter vi informasjon om bygget; Byggeår, evt. utbedringer gjort etter byggeår, størrelse, adresse/geografi, energikilder, tegninger, størrelse/arealer, energiforbruk, målerdata, nett- og strømselskap, kopi av strømfaktura, antall ventilasjonsanlegg og evt. foreliggende energiattester og type bygg, samt annet som kan ha innvirkning på deres energikostnad og -forbruk

Vi sammenligner innhentet informasjon med referanseverdier for bygninger det er naturlig å sammenligne seg med.

Resultatet presenteres i en rapport hvor estimert energibesparelse i prosent anslås. Rapporten har til hensikt å gi en oversikt over nåsituasjonen for å hjelpe dere videre i beslutningsprosessen om energioptimalisering.

 

Hva er energianalyse?

Hva er energianalyse?

Fysisk befaring gjennomføres av en av våre energirådgivere.
Timesverdier siste 3 år samt innhentet data fra målinger gjort på befaring og fra gjennomført kartlegging behandles av våre energirådgivere. Vi måler energiforbruk og innemiljø, ser på eksisterende løsninger og energibærere – bygget vurderes i sin helhet.

I tillegg til å belyse konkrete energibesparende tiltak, kan vi også gjennomføre en dronescan av bygget for å kartlegge potensialet for solenergi eller termografering for å belyse varmetap.

Resultatene presenteres i en rapport hvor aktuelle tiltak listes opp og defineres med årlig besparelse i kWh, samt en estimert kostnad for de ulike tiltakene.

 

Fysisk befaring gjennomføres av en av våre energirådgivere.
Timesverdier siste 3 år samt innhentet data fra målinger gjort på befaring og fra gjennomført kartlegging behandles av våre energirådgivere. Vi måler energiforbruk og innemiljø, ser på eksisterende løsninger og energibærere – bygget vurderes i sin helhet.

I tillegg til å belyse konkrete energibesparende tiltak, kan vi også gjennomføre en dronescan av bygget for å kartlegge potensialet for solenergi eller termografering for å belyse varmetap.

Resultatene presenteres i en rapport hvor aktuelle tiltak listes opp og defineres med årlig besparelse i kWh, samt en estimert kostnad for de ulike tiltakene.

 

Hvorfor trenger jeg en energirådgiver?

Hvorfor trenger jeg en energirådgiver?

Strøm er bare strøm – uavhengig om du kjøper strøm fra “strømleverandør A” eller “strømleverandør B” blir strømmen verken bedre eller dårligere, forskjellen her er kun hvor mye du betaler for den.

Våre energirådgivere finner de beste løsningene for hvordan din bedrift kan bruke minst mulig energi samtidig som de vurderer og prosjekterer løsninger for egenproduksjon av energi på bygningen

Strøm er bare strøm – uavhengig om du kjøper strøm fra “strømleverandør A” eller “strømleverandør B” blir strømmen verken bedre eller dårligere, forskjellen her er kun hvor mye du betaler for den.

Våre energirådgivere finner de beste løsningene for hvordan din bedrift kan bruke minst mulig energi samtidig som de vurderer og prosjekterer løsninger for egenproduksjon av energi på bygningen

Hva betyr energimerking og hvorfor trenger vi det?

Hva betyr energimerking og hvorfor trenger vi det?

Energimerket viser energistandarden til bygningen og oppvarmingssystemet. Energikarakteren går fra A til G hvor A er den beste karakteren.

En god energikarakter viser hvorvidt bygningen er energieffektiv og at det er enkelt å holde en stabil innetemperatur samt mulig å få lave energiregninger.

Det er et krav om energimerking av alle næringsbygg over 50 m2 ved salg eller utleie. For næringsbygg over 1000 m2 gjelder det i tillegg krav om at gyldig energiattest skal forekomme til enhver tid.

Med strømprisene vi ser i dag vil et oppdatert energimerke gjøre seg enda mer gjeldene. Vi ser at leiemarkedet fremover vil preges av hvilken energikarakter bygget har. Leietakere vil være mer opptatt av bygget energimerke da det vil fortelle de noe om driftskostnadene av å leie lokalene sett i sammenheng med energikostnad og – forbruk.

Skal du selge eller leie ut? Vi hjelper deg med energimerking og energiattest.

Energimerket viser energistandarden til bygningen og oppvarmingssystemet. Energikarakteren går fra A til G hvor A er den beste karakteren.

En god energikarakter viser hvorvidt bygningen er energieffektiv og at det er enkelt å holde en stabil innetemperatur samt mulig å få lave energiregninger.

Det er et krav om energimerking av alle næringsbygg over 50 m2 ved salg eller utleie. For næringsbygg over 1000 m2 gjelder det i tillegg krav om at gyldig energiattest skal forekomme til enhver tid.

Med strømprisene vi ser i dag vil et oppdatert energimerke gjøre seg enda mer gjeldene. Vi ser at leiemarkedet fremover vil preges av hvilken energikarakter bygget har. Leietakere vil være mer opptatt av bygget energimerke da det vil fortelle de noe om driftskostnadene av å leie lokalene sett i sammenheng med energikostnad og – forbruk.

Skal du selge eller leie ut? Vi hjelper deg med energimerking og energiattest.

Hva er energiattest og hvorfor trenger vi det?

Hva er energiattest og hvorfor trenger vi det?

Hele 40 prosent av Norges energibruk går til bygninger. Et lite energieffektivt næringsbygg som krever mye strøm til oppvarming vil da ikke bare være en belastning for miljøet, men vil også kunne føre med seg unødvendig store strømregninger. Loven krever at energiattesten skal vises frem til interessenter før salg eller utleie skjer, og at den skal være en del av markedsføringen. Som eier er det du som er ansvarlig for å legge frem energiattest, og for at de oppgitte opplysningene er riktig.

Yrkesbygninger med mer enn 1000 m2 oppvarmet BRA skal til enhver tid ha gyldig energiattest. Dersom det gjøres enderinger og forbedringer på bygningen som kan påvirke energimerket, skal merkingen gjennomføres på nytt slik at energiattesten representerer bygningen slik den faktisk er.

Hele 40 prosent av Norges energibruk går til bygninger. Et lite energieffektivt næringsbygg som krever mye strøm til oppvarming vil da ikke bare være en belastning for miljøet, men vil også kunne føre med seg unødvendig store strømregninger. Loven krever at energiattesten skal vises frem til interessenter før salg eller utleie skjer, og at den skal være en del av markedsføringen. Som eier er det du som er ansvarlig for å legge frem energiattest, og for at de oppgitte opplysningene er riktig.

Yrkesbygninger med mer enn 1000 m2 oppvarmet BRA skal til enhver tid ha gyldig energiattest. Dersom det gjøres enderinger og forbedringer på bygningen som kan påvirke energimerket, skal merkingen gjennomføres på nytt slik at energiattesten representerer bygningen slik den faktisk er.

Hva mener dere med “optimalisering”?

Hva mener dere med “optimalisering”?

For å lykkes i jakten på energibesparelser må man ha en god strategi, og for å lage en god strategi må man se helheten i bygget slik at bygget ikke bruker energi unødvendig, men heller bruker energien smart.

Da ingen bygg er like vil vi under en energikartlegging og -analyse finne bruksmønstret til bygget slik at vi kan danne oss et bilde på hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Ofte finner vi ut at installerte tiltak ikke er i samspill med hverandre, men heller motstrider hverandre. Dette fører til at bygget bruker mer energi enn det burde, og sees ofte i sammenheng med varme/kjøling og ventilasjon.

For å lykkes i jakten på energibesparelser må man ha en god strategi, og for å lage en god strategi må man se helheten i bygget slik at bygget ikke bruker energi unødvendig, men heller bruker energien smart.

Da ingen bygg er like vil vi under en energikartlegging og -analyse finne bruksmønstret til bygget slik at vi kan danne oss et bilde på hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Ofte finner vi ut at installerte tiltak ikke er i samspill med hverandre, men heller motstrider hverandre. Dette fører til at bygget bruker mer energi enn det burde, og sees ofte i sammenheng med varme/kjøling og ventilasjon.

Hvorfor investere i solcelle?

Hvorfor investere i solcelle?

Med ny nettleiemodell og rekordhøye strømprisene kan det være lurt å se på energiproduserende tiltak, spesielt nå som ekspertene forventer høye strømpriser i lang tid fremover.

Alle næringsbygg har tak med et sort potensial som ikke blir utnyttet. Ved å investere i solcelle er det mange fordeler; reduserte energikostnader, reduserte effektklasser og ikke minst salg av overskuddsenergi.

Energihuset har konsesjon og løsninger for dette og kan se på alternativer der vi leier deler av taket og bygger ut på vår regning, dersom et solcelleanlegg vil gi overproduksjon.

Det som er viktig når man skal vurdere solcelleanlegg er å se produksjonskurven opp mot forbruksprofilen (kundens forbruk time for time over en lengre periode).

Det er ofte ikke økonomisk forsvarlig å bygge et solcelleanlegg som produserer mer enn man klarer å forbruke selv og samtidig må det sees i sammenheng med andre tiltak slik at ikke solcellene dekker et eksisterende overforbruk.

Dette får man ikke svar på om du kontakter en leverandør av solcellepaneler.

Energiproduksjon trenger heller ikke alene handle om solcellepaneler, men dette kan være et av tiltakene. Vår energianalyse kalkulerer den mest optimale bruken av bygningskroppen, samt den mest kosteffektive metode for å redusere energikostnader og effekttopper.

Les mer om Solcelle her.

Med ny nettleiemodell og rekordhøye strømprisene kan det være lurt å se på energiproduserende tiltak, spesielt nå som ekspertene forventer høye strømpriser i lang tid fremover.

Alle næringsbygg har tak med et sort potensial som ikke blir utnyttet. Ved å investere i solcelle er det mange fordeler; reduserte energikostnader, reduserte effektklasser og ikke minst salg av overskuddsenergi.

Energihuset har konsesjon og løsninger for dette og kan se på alternativer der vi leier deler av taket og bygger ut på vår regning, dersom et solcelleanlegg vil gi overproduksjon.

Det som er viktig når man skal vurdere solcelleanlegg er å se produksjonskurven opp mot forbruksprofilen (kundens forbruk time for time over en lengre periode).

Det er ofte ikke økonomisk forsvarlig å bygge et solcelleanlegg som produserer mer enn man klarer å forbruke selv og samtidig må det sees i sammenheng med andre tiltak slik at ikke solcellene dekker et eksisterende overforbruk.

Dette får man ikke svar på om du kontakter en leverandør av solcellepaneler.

Energiproduksjon trenger heller ikke alene handle om solcellepaneler, men dette kan være et av tiltakene. Vår energianalyse kalkulerer den mest optimale bruken av bygningskroppen, samt den mest kosteffektive metode for å redusere energikostnader og effekttopper.

Les mer om Solcelle her.

Hva er spillvarme og hvorfor er det viktig?

Hva er spillvarme og hvorfor er det viktig?

Spillvarme er varmeenergi i form av varm luft, vann eller damp, som ikke blir utnyttet og som går tapt til omgivelsene. Spillvarme kan være et stort puslespill under energioptimalisering.

Når vi energianalyserer bygget kartlegger vi byggets varmegenererende enheter slik at denne energien ikke går tapt, men heller hjelper med å redusere kostnadene ved å benytte allerede eksisterende overskuddsvarme der den kan komme til nytte.

Spillvarme er varmeenergi i form av varm luft, vann eller damp, som ikke blir utnyttet og som går tapt til omgivelsene. Spillvarme kan være et stort puslespill under energioptimalisering.

Når vi energianalyserer bygget kartlegger vi byggets varmegenererende enheter slik at denne energien ikke går tapt, men heller hjelper med å redusere kostnadene ved å benytte allerede eksisterende overskuddsvarme der den kan komme til nytte.

Ønsker du å lære mer?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Opplysningene du gir oss via dette kontaktskjemaet vil kun bli brukt til å besvare din henvendelse.

Redusere energikostnadene?

Redusere energikostnadene?

Ønsker du hjelp med energioptimalisering, redusering av energikostnadene eller ønsker du en grønnere profil? Ta kontakt med oss for en uformell prat.

Ønsker du hjelp med energioptimalisering, redusering av energikostnadene eller ønsker du en grønnere profil? Ta kontakt med oss for en uformell prat

Redusere energikostnadene?

Ønsker du hjelp med energioptimalisering, redusering av energikostnadene eller ønsker du en grønnere profil? Ta kontakt med oss for en uformell prat